Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La cultura de l'esforç. De la ètica del treball a la nova era de l'entreteniment.

Rocío Domingo Ramos


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Josefina Aranda

 

Introducció
Al llarg dels últims anys la cultura de l’esforç juntament amb tota la seva cadena de valors ha anat perdent rellevància social, principalment a causa de la influència dels mitjans de comunicació de massa i del nou entorn al qual ens trobem sotmesos. L’objectiu d’aquest treball consisteix en analitzar precisament quins han estat els factors de canvi i quines són les característiques d’aquesta nova societat. Actualment és un tema del qual se’n parla molt i, per tant, podríem dir que ha estat la curiositat bàsicament el que m’ha mogut a investigar més i a aprofundir sobre l’assumpte.

Contingut
Per començar a debatre sobre un tema en particular ha estat imprescindible la definició del concepte d’esforç en tot els seus possibles àmbits. Seguidament i al llarg del treball s’explica quines són aquelles causes estretament lligades que han comportat que se’n parli actualment d’una davallada de la cultura de l’esforç, i el que és més important, quines repercussions socials en podem extreure de tot això. Cal dir que s’ha aprofundit d’una manera molt més extensa en el que és la disciplina educativa, ja que paral·lelament ha estat el sector que ha sortit més perjudicat.

Conclusió
Al llarg de totes les pàgines d’aquest treball s’ha pogut corroborar el que en un principi s’havia plantejat com la tesis inicial del projecte. La cultura de l’esforç, doncs, s’ha anat modificant en els darrers anys per tal de donar lloc a una nova societat amb una sèrie de característiques força diferents. El que representava l’antiga ètica del treball trobem que avui dia no té cap sentit i esdevé inútil i absurda. Dit d’una altra manera, l’esforç amb perseverança que donava lloc a un plaer postergat ha evolucionat progressivament en la necessitat d’una satisfacció immediata.

Fonts documentals
Quant a la metodologia que he fet servir, principalment m’he basat en tota una sèrie de lectures per tal de fer una recerca d’un seguit d’opinions i de reflexions de molts experts. Destacaria el llibre d’Albert Camús, “El mite de Sísif”, ja que m’ha servit força per tal d’orientar el meu treball. També han estat molt necessàries diverses fonts en format gràfic sobre estudis i enquestes realitzades a la població. Finalment m’he recolzat en alguns mitjans audiovisuals com ara documentals a l’hora de l’elaboració del projecte.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat