Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La conquesta del cel.

Àngel Nogueira Romo


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Josep Francesc Anguera Nolla

 

Introducció
“Què és el que deu fer que els avions siguin capaços elevar-se fins a tants metres d’alçada, mantenir-se en milers de kilòmetres i, després, portar sans i estalvis a centenars de persones al seu destí?”, fou la pregunta que em formulà a l’inici d’aquest treball. Qui no ho ha pensat algun cop? És clar que és difícil determinar els principis físics i aerodinàmics que actuen en el vol d’un avió, sobretot si tenim en compte l’enorme varietat de models dels la quals disposem actualment. Aquest treball, doncs, es basa en poder fer entendre a qualsevol persona els principis bàsics del vol de l’avió i, per tant, poder respondre a la pregunta formulada anteriorment i desxifrar el misteri que s’amaga darrere de tot aquest embolcall que aconsegueix desplaçar milions de persones de banda a banda del món en qüestió d’hores.

Contingut
Aquest treball de recerca compta amb 4 punts de gran importància, els tres primers punts teòrics ens ajudaran a entendre el quart, que compta amb la part pràctica: el túnel de vent. En el primer d’aquests trobem un recull dels fets més rellevants en la història de l’aviació per poder observar com han anat evolucionant els diferents experiments i teories fins al que coneixem actualment. En el segon trobem un recull dels diferents teoremes i principis de l’aerodinàmica que incideixen en el vol de l’avió i ajuden a que aquest pugui realitzar-se. En el tercer, i darrer punt teòric, trobem un recull de les diferents parts d’un avió qualsevol i com influeixen aquests en el vol de l’aeronau. El quart i darrer punt, doncs, és el punt que recull la pràctica d’aquest treball de recerca. Aquest punt és basat en la construcció d’un túnel de vent i d’un perfil d’ala per tal d’arribar a demostrar els principis esmentats anteriorment i, per tant, el vol de l’avió.

Conclusió
Gràcies a la construcció del túnel de vent i a l’experiment corresponent s’ha pogut demostrar que un objecte pla amb un cert angle d’elevació en front al vent produeix l’efecte anomenat sustentació o elevació, fruit del canvi de pressions entre la part inferior (major pressió i menor velocitat del fluid) i la superior (menor pressió i major velocitat del fluid) que produeix una força cap amunt a la part inferior de l’ala, arribant així a demostrar el vol de l’avió.

Fonts documentals
SHEVELL, Richard S. Fundamentals of Flight (2nd Edition). Prentice Hall, 1988. BALOW, Jewel B. Low-Speed Wind Tunnel Testing. John Wiley & Sons Inc, 1999. PETIT, Edmon. Historia Mundial de la Aviación. Barcelona: Ediciones Punto Fijo, S.A, 1967. JOSEPH, Joan; GARRAVÉ, Jaume; GARÓFANO, Francesc; VILA, Francesc. Tecnologia Industrial, Batxillerat 2. Madrid: Mc. Graw Hill, 2008. Revista Cómo Funciona?, núm. 12, desembre 2011.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat