Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Les agències de qualificació. Unes institucions molt conegudes però poc qüestionades

Laura Aparicio


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Isabel Pérez

 

Introducció
L'interès per veure quin era el paper de les agències de qualificació a l'economia em va portar a dos objectius principals. Respecte al primer, era esbrinar si les agències de qualificació havien tingut res a veure amb la crisi actual. El segon objectiu era saber com afectaven en l’economia.

Contingut
El tema del que tracta aquest treball és, bàsicament i principalment, sobre les agències de qualificació, és a dir, què són aquestes institucions i quina rellevància tenen dins de l’economia.

Conclusió
Vaig descobrir que les agències de qualificació van participat en el sistema que va desencadenar la crisi (cadena de bursatilización) posant, la majoria de les vegades, la màxima qualificació a productes que en realitat no valien res (subprime). Tot i que cal dir que elles no van ser les principals culpables sinó que es van donar altres fets que van afavorir la creació de la crisi. Dins d’una economia interactuen molts factors i les agències són un factor més, tot i que, personalment, crec que tenen força rellevància ja que mitjançant les seves qualificacions poden posar en dificultats a un país o fins i tot ajudar-lo.

Fonts documentals
M'he basat en informació de premsa, internet, informació econòmica especialitzada, i bibliografia. Aquestes fonts han estat tant en anglès com en català i castellà. També he enviat entrevistes a revistes especialitzades i a persones conegudes a nivell d'economia.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat