Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Anàlisi comparatiu del rave en diferents condicions

Laura Menés Fernández


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Virtudes Navas

 

Introducció
Observar el creixement del rave en diferents substrats (terra i llana mineral) i analitzar quin és més beneficiós pel seu creixement.

Contingut
El treball consisteix en una relització experimental en la que es compara el creixement del rave plantat en terra i plantat en llana mineral "Cultiléne" sota diversos factors com la temperatura, la humitat o els nutrients subministrats.

Conclusió
El creixement del rave en llana mineral és més eficaç i més ràpid que en terra.

Fonts documentals
ARENAL, F., A. García Villaranco, J.A. Lucas y A. Probanza, Biología al alcance de todos, Madrid, Ed. Pearson Alhambra, 2007. -CEREZO GARCÍA, M., Fundamentos de la Biología básica, Castellò de la Plana, Ed Universitats, 2009. CRESPI, A., Los doce meses del huerto, Barcelona, Ed. De Vecchi, 1991-Cultilène, Saint Gobain Transformados, Barcelona, Saint-Gobain Company, 2012.-BARCELÓ COLL, J., G. Nicolás Rodrigo, B. Sabater García, R. Sánchez Tamés, Fisiología vegetal, Madrid, Pirámide, 4ª edición 1987.-STRASBURGUER, E. Botánica, Barcelona, Marín, 1986, 7ª edición.- ARIAS, M., j. Barrachina, MªC. Closas y R. Ferrer, Biología 2 (Batxillerat), Barcelona, Castellnou, 2009.-BELLVER MARTÍN, D. La España de los Reyes Católicos, Madrid, Anaya, Biblioteca básica de Historia, 1991.-ENGUIX, R. El Antiguo Egipto, Madrid, Anaya, Biblioteca básica de Historia, 1988. -GARCÍA, MªC, J. Santacana, El Cercano Oriente, Madrid, Anaya, Biblioteca básica de Historia, 1989. -GREUS, J. Así vivían en Al-Andalus, Madrid, Anaya, Col. Vida cotidiana, 1988.-LÓPEZ MELERO, R Así vivían en la Grecia Antigua, Madrid, Anaya, Col. Vida cotidiana, 1990.-SANTACANA, J. Las primeras sociedades, Madrid, Anaya, Biblioteca básica de Historia, 1987-SANTACANA, J. El Neolítico, Madrid, Anaya, Biblioteca básica de Historia, Monografías,1991.-GARCÍA, MªC, J. Santacana, El Cercano Oriente. Los sumerios, Madrid, Anaya, Biblioteca básica de Historia, 1988.-AZNAR, F. España medieval. Musulmanes, judíos y cristianos, Madrid, Anaya, Col. Vida cotidiana, 1990.-LARA PEINADO, F. Así vivían en Babilonia, Madrid, Anaya, Col. Vida cotidiana, 1994.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat