Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Noves mesures de prevenció de la mort sobtada del lactant

Paula Salgado Tarrida


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Maria del Mar Lago

 

Introducció
Aquest treball de recerca intenta explicar que és la Síndrome de la Mort Sobtada del Lactant (SMSL) trobar si hi ha més mesures preventives de les que s'apliquen actualment, ja que és la primera causa de mort en el primer any de vida en països desenvolupats. Per aquesta raó vaig decidir que estaria bé informar a la població d'aquesta síndrome d'una manera clara i concisa. En un primer moment volia fer un treball sobre la mort sobtada en general, però més enfocada a la que coneix tothom, aquella gent que de cop i volta se'ls hi para el cor. Tot i així, al buscar informació una mica general sobre el tema, la primer pàgina que em surt és de la mort sobtada infantil (jo no n'havia sentit mai a parlar) així que vaig decidir mirar que era i llavors va ser quan em vaig interessar per aquest tema. Em va impactar que una malaltia que fos tan freqüent i que tot i així mai n'hagués sentit a parlar.

Contingut
La meva manera de enfocar el treball ha estat anar d'una explicació generalitzada, és a dir, explicant en general que és aquesta síndrome, els factors de risc, les teories fins ara acceptades i, després, he explicat més detalladament que és el que passa, com succeiria i quines son les causes que podrien portar un nadó a patir SMSL. A partir d'aquest moment vaig aprofundir en les teories i explicar-les més detalladament. Sobretot les alteracions respiratòries i neurològiques i les anomalies cardíaques. En aquests apartats he descrit detalladament totes les malalties que podrien causar SMSL. Tot i així mentre anava treballant vaig observar que moltes d'aquestes malalties tenien la seva causa en malformacions genètiques, es dir que moltes són provocades per alteracions genètiques. Per això vaig decidir incloure un apartat en la qual corrobora aquesta teoria. Finalment, m'he centrat en les possibilitats d'incrementar les mesures preventives, sobretot aquelles que he comprovat que no es tenen en compte, però que estan descrites com causals de la síndrome. La meva part pràctica es centra en fer entrevistes a diferent personal relacionats entre sí en la síndrome. Naturalment la meva part pràctica no pot ser més extensa ja que, es complicat poder obtenir certificats d'autòpsies, esperar que un nadó mori o fer un estudi genètic. Tot i això crec que la meva part pràctica pot recolzar la meva hipòtesi i part teòrica, ja que les preguntes realitzades són extretes dels meus escrits.

Conclusió
Per tant, tenint en compte les recomanacions establertes i ben conegudes pels pediatres, les opinions dels experts i les noves evidències científiques aparegudes (però que encara no s'apliquen de forma habitual), el meu plantejament divideix les mesures preventives en quatre moments diferents relacionats amb el naixement: 1. Mesures preventives abans de la gestació: en les persones de risc (història familiar de SMSL, patologies relacionades amb la mort sobtada com les síndromes de QT llarg, de QT curt, de Brugada, TVCP) seria aconsellable analitzar genèticament si presenten aquest risc en forma de mutació. Actualment no es fa a tothom degut al cost de la prova, però que podria evitar el risc. Es podria seleccionar l'embrió sense la mutació com es fa en altres malalties. Aquesta seria una mesura preventiva nova i podria reduir els casos de SMSL. 2. Mesures preventives prenatals: són les mesures ja identificades per tots els professionals: no fumar, no prendre drogues, l'edat de la mare, anar a les visites establertes pel ginecòleg. 3. Mesures preventives perinatals: es tractaria de fer proves mèdiques per detectar alguna malaltia, malformació, com per exemple realitzar un electrocardiograma (ECG) per poder detectar qualsevol alteració en el sistema elèctric del cor. Aquest tipus de mesura només es fan a Itàlia actualment i donat el baix cost que té es podria fer també al nostre país. 4. Mesures preventives postnatals: també són mesures que estan ben identificades pels especialistes: posar el nadó a dormir panxa amunt, no abrigar-lo molt, temperatura moderada a l'habitació, no compartir llit amb els pares (però si habitació), l'ús del xumet, lactància materna, no dormir en matalassos excessivament tous i evitar el consum de drogues o tabac per part dels pares.

Fonts documentals
Per a la realització del meu treball he fet servir diverses fonts de treball: Principalment publicacions i articles d'altres autors per contraposar idees. Sobretot, de les revistes o publicacions en: New England Journal of Medicine, Acta Paediatrica, Circulation i Pediatrics, entre d'altres. La publicació en castellà, El Libro Blanco de la Muerte Súbita Infantil, editat al 2003. Diverses pàgines web d'associacions nacionals i internacionals de familiars afectats de mort sobtada infantil, d'associacions cardiològiques i pediàtriques, de centres de recerca en genètica, d'instituts de salut internacionals, ja sigui per trobar definicions pel glossari, per trobar informació detallada com: revistes, presentacions i textos... Una altra funció va ser per cercar imatges que il·lustressin visualment moltes malalties i també per la meva part final dels annexes en la part de tríptics informatius. Per realitzar la meva part pràctica vaig basar-me principalment en entrevistes a diferents grups de professionals sanitaris amb especialitats diverses com cardiòlegs, investigadors, genetistes, pediatres, que desenvolupen la seva activitat en centres d'atenció primària, centres privats, hospitals comarcals, hospitals de referència i centres de recerca. I, també, a una presidenta de l'associació de famílies afectades.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat