Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La qualitat de vida dels pacients amb insuficiència renal

Ana Federica Soto Telles


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: María Jose Hellín

 

Introducció
He decidit fer aquest treball de recerca sobre la insuficiència renal crònica ja que és un àmbit que des de petita m’atrau. La principal causa que m’ha motivat a treballar aquesta temàtica ha estat que el meu germà petit va patir insuficiència renal quan tan sols tenia tres anys i mig. Per aquesta raó, no podia fer les mateixes coses que els nens de la seva edat, ni podia tenir la mateixa qualitat de vida; aquesta causa m’ha obert l’interès per estudiar aquesta patologia. S’afegeix també que, en un futur no molt llunyà, m’agradaria cursar els estudis del grau de medicina, i és per això que el meu treball de recerca havia d’estar orientat a l’estudi de una malaltia i els símptomes i qualitat de vida que tenen els malalts que la pateixen.

Contingut
Per portar a terme aquest treball primer haurem de fer una recerca bibliogràfica, incloent-hi un estudi teòric general, on donarem els conceptes fonamentals per tractar aquesta especialitat, tractant-los de manera esquemàtica, amb gràfiques i comparacions que ens permetin realitzar una part teòrica dinàmica. S’ha de tenir en compte que aquesta malaltia compren tota una branca de la medicina, la nefrologia, i que, per raons obvies, nosaltres ens haurem de centrar en uns determinats aspectes. És per això que hem considerat que, desprès de la recerca teòrica, seria adequat realitzar, dins el nostre marc pràctic, un estudi de la qualitat de vida dels malats, ja que està al nostre abast poder aconseguir un formulari oficial De qüestions i accedir a un centre de diàlisis, on realitzarem un estudi estadístic amb els malalts que vulguin col•laborar en la nostra recerca. Finalment, extraurem les conclusions necessàries per confirmar o refutar la nostra hipòtesi.

Conclusió
Les tècniques de tractament per aquesta malaltia són varies. La més eficaç és el trasplantament renal. Encara que aquesta tècnica és la més bona i més eficaç, no és fàcil accedir a un ronyó, per tant no tots els pacients que tenen aquesta malaltia poden optar a aquesta opció. Les altres tècniques tampoc poden curar la insuficiència renal; el que fan aquestes tècniques és intentar fer la funció dels ronyons que estan afectats. Una de les tècniques més utilitzada és l’hemodiàlisi. Als resultats obtinguts en la part pràctica mostren que la qualitat de vida dels pacients no és tan bona com la d’una persona sana, ja que els valors dels pacients que estan fent diàlisi estan per sota dels valors de la població en general, és a dir, de la gent que està sana. Els pacients posseeixen més limitacions físiques. Però volem remarcar que a nivell social els pacients tenen una vida igual de normal que les persones que estan sanes. I és amb aquest resultat que volem tancar aquest treball: el benefici, o si es vol, el gran avantatge que ens deixa aquest estudi sobre la diàlisi als pacients amb insuficiència renal és que aquests senten i valoren que poden fer vida normal en el aspecte social.

Fonts documentals
BRENNER, Barry M.; RECTOR, Floyd C. El riñón I, 1990. BRENNER, Barry M.; RECTOR, Floyd C. El riñón II, 1990. CAMUSSI, Giovanni. Guida alla terapia dialitica, 1997. HERNANDO AVENDAÑO, Luis. Historia de la nefrología en España, 2012. Revista Nefrología, volumen 33 – número 5 – 2013. MASSRY, Shaul G.; GLASSOCK, Richard J. Nefrología I, 1999. MASSRY, Shaul G.; GLASSOCK, Richard J. Nefrología II, 1999. ALCER. Realidad y futuro del tratamiento de la enfermedad renal [En línea] < http://www.alcer.org/mm/file/1_2.pdf> [Consulta: Setembre 2013] CARLOS HAYA. Hemodiálisis. [En línea]. [Consulta: Setembre 2013] ENFERMERAS A DOMICILO. ¿Qué hace el riñon? [En línea]. [Consulta: Setembre 2013] FRENESIUS MEDICAL CARE. Diálisis peritoneal [en línea]. < http://www.fmc-ag.com.ar/dialisis_peritoneal.html> [Consulta: Setembre 2013] NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. Métodos de tratamiento para la insuficiencia renal: Hemodiálisis [En línea]. < http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/hemodialysis/> [Consulta: Setembre 2013]

 

Cercador de treballs

Ara és novetat