Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La biodiversitat dels coleòpters del Garraf

Marta Ravetllat del Amo


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Conchi Pérez Garrigó

 

Introducció
Els coleòpters són uns insectes sorprenents que des de temps immemorables poblen la Terra i, l’ésser humà, des de que existeix, ha conviscut amb ells d’una manera o d’una altra. Els antics egipcis ja els coneixien i per a ells es van convertir en un símbol d’immortalitat i resurrecció. Tot i el llegat que van deixar els nostres avantpassats, avui en dia la relació dels humans amb els coleòpters és molt diferent. Malauradament, no es té en consideració l’important paper que tenen aquests petits animals, que passen inadvertits, però que fan funcionar els ecosistemes que ens serveixen de manutenció. En veure, al llarg dels anys, que la majoria de gent confon els coleòpters amb altres insectes, ens podem preguntar: A què és degut això? A una falta de recerca, d’investigació, de divulgació? Aquests dubtes són els detonants que em porten a fer un treball basat en els coleòpters, amb l’objectiu d’aprendre sobre aquest món tan desconegut actualment i divulgar aquest coneixement entre la població, així com estudiar la biodiversitat d’escarabats que hi ha a la comarca del Garraf.

Contingut
El treball consta de tres hipòtesis i està dividit en dues parts principals. En primer lloc, es troba la part teòrica on s'hi expliquen tots aquells conceptes importants per a desenvolupar una bona part pràctica i conèixer els coleòpters. Així doncs, consisteix en l'explicació de la seva classificació, morfologia, comportament, evolució, relació amb l’ésser humà, desenvolupament, etc. En segon lloc, la part pràctica consisteix en l’elaboració d’una enquesta amb el posterior anàlisi dels resultats, una entrevista, un estudi de l’adaptabilitat d’aquests insectes mitjançant el recompte d’ous i la cria de larves de dues espècies diferents, la recerca i la classificació dels coleòpters recollits al Garraf i la comparativa d’aquests exemplars amb els de col•leccions antigues d’aquesta mateixa zona amb l’objectiu d’estudiar com ha variat la quantitat d’espècies de coleòpters en la comarca del Garraf al llarg dels anys. Finalment, també s’ha creat una pàgina web mitjançant Google Sites, per tal de donar a conèixer el món dels escarabats. En aquesta es poden trobar les fitxes tècniques amb la informació i la fotografia del coleòpter, un mapa interactiu (Google Maps) en el qual hi ha marcat on s’ha trobat cada coleòpter gràcies a les coordenades que es van prendre en el seu moment, així com altres dades relacionades amb el treball. A més, a la pàgina inicial de la web es pot descarregar un arxiu en format .epub, que permet veure totes les fitxes en un llibre electrònic.

Conclusió
Finalment, un cop acabada la investigació, es poden corroborar les hipòtesis plantejades al principi i arribar a diverses conclusions. Gràcies a l’enquesta s’ha pogut observar com la majoria dels participants ha comès moltes errades a l’hora de diferenciar entre els coleòpters i els altres insectes. Per tant, la hipòtesi formulada inicialment: La població compresa entre 11 i 50 anys té dificultats a l’hora de distingir els escarabats d'altres insectes, és certa. Com s’ha pogut comprovar experimentalment, hi ha molts factors que influeixen en el creixement i l’activitat dels coleòpters a l’hora de desenvolupar-se. Tot i així, es pot concloure que les cries dels escarabats de l’espècie estudiada serien capaces de créixer en un hàbitat i amb un aliment diferent a l’habitual. A més, mitjançant l’estudi dels ous d’una espècie en la part pràctica, s’ha observat que els coleòpters tenen la capacitat de generar una gran quantitat de descendència per poder assegurar la perdurabilitat de l’espècie. Per tant, es pot afirmar que alguns escarabats tenen tendència a adaptar-se a diferents medis i situacions i que la hipòtesi plantejada al principi (Els escarabats tenen la capacitat d’adaptar-se al medi i a les situacions que se’ls presenten, per això hi ha tants de diferents) és vàlida. Per últim, respecte a la hipòtesi: Una comarca petita com la del Garraf té poca biodiversitat de coleòpters, no és possible determinar si una comarca té molta diversitat d’animals, ja que la variabilitat no és una cosa que es pugui quantificar. El que sí es pot valorar, però, és l’impacte que tenen diversos factors en la biodiversitat. Mitjançant la comparativa de coleòpters de col•leccions antigues amb les espècies actuals, s’ha pogut comprovar que moltes de les espècies que es trobaven en el passat a la zona del Garraf no es troben ara. Això és degut a diversos factors que afecten als hàbitats naturals d’aquestes: canvis sobtats que solen ser provocats per factors relacionats amb l’activitat humana, com per exemple la construcció d’infraestructures o els incendis provocats, entre d’altres.

Fonts documentals
Llibres: • Wilhelm Harde, Karl. Guía de campo de los coleópteros de Europa. Barcelona: Ediciones Omega, S. A. 1984. ISBN: 84-282-0715-1. • Möhres-Reitter. Coleópteros. Mercedes Conill. F. Español. Stuttgart: Daimon, 1966. Número editorial: 149. N.R.B 385/65. • Ring, Dierl. Insectos de España y Europa: Identificación Hábitat Biología. Ingeborg Trowsky. Barcelona: Ediciones Omega, S.A., 1995. ISBN 84-282-0899-9. Pàgines web: • Biodiversidad virtual. Banco taxonómico-faunístico digital de los invertebrados ibéricos. Biodiversidadvirtual[en línia]. [Consulta: de maig de 2013 a gener de 2014]. Disponible a: http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Orden-Coleoptera-(42657).-cat5.html • Altimira i Noguero, Joan. Flors silvestres de Catalunya. Florssilvestresdecatalunya[en línia]. [Consulta: de maig de 2013 a gener de 2014]. Disponible a: http://www.florssilvestresdecatalunya.com • Köhler, Frank. Beetle gallery. Koleopterologie[en línia]. ]. Data d’actualització: 2000-2011. [Consulta: de maig de 2013 a gener de 2014]. Disponible a: http://www.koleopterologie.de/gallery/index.html • BioLib. Gallery. Biolib[en línia]. [Consulta: de maig de 2013 a gener de 2014]. Disponible a: http://www.biolib.cz/en/gallery/dir456/ • Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, University of Wroclaw. ICONOGRAPHIA COLEOPTERORUM POLONIAE. Colpolon[en línia]. Data d’actualització: 10 d’octubre de 2007. [Consulta: de maig de 2013 a gener de 2014]. Disponible a: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/lista%20rodzin.htm

 

Cercador de treballs

Ara és novetat