Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Química d'altes i baixes tensions

Miguel Nieva Bori


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Josep Coromines

 

Introducció
Els peculiars i diferents resultats que es poden aconseguir en aquest tipus d'experiments,sumat a la seva varietat i múltiples possibilitats són alguns dels factors que m'han impulsat a escollir aquest treball. També m'he volgut centrar en aquest tema perquè tant la química com els sistemes elèctrics són factors que m'atrauen i m'aporten interès, a més del repte que suposa estudiar a fons tants procediments diferents i les seves aplicacions. L'objectiu principal d'aquest projecte es investigar com l'electricitat és molt important en alguns experiments, encara que aquest engloba a l'hora una sèrie de dubtes que vull aclarir, com per exemple: el tipus de corrent necessari per a cada experiment, el voltatge necessari, la intensitat que ha de passar, perquè succeeixen...

Contingut
Aquest treball de recerca tracta de les reaccions químiques que pot provocar el corrent elèctric, tant en baixes com en altes tensions. S'han fet múltiples experiments amb corrent altern i continu, estudiant, entre altres, l'efecte Joule, la construcció d'un elèctrode conductimètric i la generació d'ozó per estudiar els efectes oxidants d'aquest gas.

Conclusió
Estic molt satisfet amb el resultat final del treball, degut a l'alt percentatge d'èxit en els experiments i a que ha estat una experiència nova gràcies a la qual he adquirit una gran quantitat de coneixements. A més, el treball ha quedat molt semblant a com volia que em quedés, sent aquest fidel a la idea inicial que tenia.

Fonts documentals
Per a poder realitzar el treball de recerca he utilitzat bàsicament dos tipus de fonts d'on extreia la informació. La primera, és Internet, que en aquest cas és la que més he fet srvir, mitjançant enciclopèdies virtuals, diferents fòrums i articles i pàgines webs d'universitats o d'alguna empresa relacionada amb el que estava estudiant. El segon tipus són els llibres, tant el llibre de química de 2n de batxillerat com alguna enciclopèdia o llibre de química analítica i d'experiments.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat