Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'aigua: el desafiament del segle XXI

Marina Mestres Martínez


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Rafael Lemus

 

Introducció
La motivació principal per a la tria d'aquest tema va ser que l’aigua, com a element fonamental per a la vida, humana ha estat al llarg de tota la història una font de conflicte, de preocupació i de desenvolupament de l’enginy humà per tal de procurar-ne l’abastiment. Els objectius principals partien de si l’aigua podia ser objecte de negoci. Amb el recull d’informació volia especificar si Vilanova i la Geltrú té una gestió eficient d’aquest element indispensable per a la vida humana.

Contingut
Vaig pensar que seria més idoni no separar el meu treball en una part teòrica i una altre d’específica, sinó que volia que aquestes dues s’entrellacessin i es complementessin. Vaig procurat donar importància a l’aigua com a element essencial de vida i veure de quina manera es reparteix en el territori mundial. Seguidament vaig centrar-me en Vilanova i la distribució i la gestió de l’aigua en aquest territori. Després, vaig fer un estudi dels costos i el preu de l’aigua molt resumit i finalment, vaig realitzar una projecció de les previsions que podem tenir sobre les reserves mundials d’aigua en uns anys.

Conclusió
Responent a una de les qüestions sobre les quals volia indagar, vaig rebutjar, totalment, el fet que l’aigua pogués ser objecte de negoci o pogués tenir un caràcter especulatiu, com a dret humà que és. Finalment, en quant a l’objectiu principal d’indagar sobre la sostenibilitat de la gestió de l’aigua a Vilanova i la Geltrú, crec que vaig poder concloure que la gestió de Vilanova i, encara que millorable, és bastant eficient. Tot i això, insistí en la necessitat de minimitzar la pèrdua que pateix la distribució en baixa a la nostre ciutat, fet que resultaria del tot beneficiós.

Fonts documentals
Webgrafia més rellevant: http://aiguesvng.cat/ca/index.php, http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/,http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/13S3-P3 Alberto_FraguasACC.pdf Bibliografia més consultada: Ministeri de Medi Ambient (2007b). Precios y costes de los servicios del agua en España. Informe integrado de recuperación de costes de los servicios de agua en España. Sèrie Monografies. BLACK, Maggie. El secuestro del agua. La mala gestión de los recursos hídricos. Interpón Oxfam, 2005. CORDERO, Dani. Agua que vuelve al grifo público. El País, 4-1-14. D’altra banda, he pogut extreure informació d’una entrevista amb el gerent de la Companyia d’Aigües, qüestions i dubtes consultat a enginyers especialitzats en l’estalvi de l’aigua i visita a la ITAM el 14 Gener, guiada per la Cap de Relacions Institucionals i Comunicació, Irene Obis.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat