Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Intrusió d'aigua marina en els pous de Sitges

Carla Comas Mir


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Josep Corominas

 

Introducció
L'objectiu és aplicar els coneixements adquirits en l'àrea de química en un projecte d'investigació real respecte a la salinització i duresa de l'aigua dels pous de Sitges i de la comarca del Garraf, la influencia de la proximitat al mar i l'efecte sobre les aigües de la proximitat del massís del Garraf.

Contingut
Aquest treball de recerca, tracta de la possible infiltració d’aigua de mar en els pous de la comarca del Garraf. S’han utilitzat diferents tècniques analítiques com valoracions, conductimetries i mesures de tensió superficial. Els resultats demostren una important infiltració d’aigua de mar que depèn de la distància del pou al mar i de l’alçada topogràfica.

Conclusió
S’ha comprovat que les aigües dels pous de Sitges estan més salinitzades que la dels pous d’altres poblacions interiors, i que la salinització dels pous és funció de la seva alçada respecte al mar. La meva hipòtesi inicial de que les aigües dels pous de Sitges són més dures que les d’altres poblacions més allunyades del massís del Garraf també és correcta. Existeix una relació clara entre la salinització i la duresa de les aigües, en el sentit que a més salinització, més duresa. En referència al terreny geològic en el qual es troben les aigües, Sitges no correspon pas a una zona de roques calcàries, però, tot i això, les seves aigües presenten una duresa molt elevada. Això és degut a què Sitges es troba envoltat de roques calcàries, tota l’aigua de la pluja que arriba a Sitges des de l’exterior ha circulat per força per aquestes roques abans d’arribar-hi. A Sant Pere de Ribes i Vilafranca, en canvi, no hi destaca la presència de calcàries, ni a l’interior de les comarques ni als seus voltants. Això s’ha notat als resultats, mostrant dureses més baixes.

Fonts documentals
Les fonts documentals consultades han estat principalment llibres de química com: Skoog i West – Química analítica, ¿Eso es química?, Fem Química al Laboratori, i l'article Predicting the surface tension of aqueous 1-1 electrolyte solutionsat high salinity. També s'han realitzat entrevistes a experts en el tema tant químic com geogràgic, com per exemple a Ignasi Montaner.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat