Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Creació d'una novela: La Onceida

Oscar Serrano


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Esther Zarraluki

 

Introducció
Els meus objectius van ser els següents: l'adquisició de coneixements sobre el món narratiu i la creació d'una novela. El meu motivador principal va ser l'interès sobre l'escriptura que tinc des que era ben petit.

Contingut
El treball està composat per dos grans blocs: l'investigació i la pràctica, que corresponen amb els dos objectius esmentats anteriorment. La primera part, l'investigació, està centrada en la tècnica novel·lística i en el món clàssic grec. A partir d'aquesta recerca i aplicant els coneixements obtinguts, vaig elaborar la part pràctica del treball: la creació de La Onceida.

Conclusió
En conclusió, vaig assolir els meus objectius satisfactòriament i vaig emportar-me un grapat de coneixements i un poderós impuls per seguir escrivint. De fet, ja he començat el segon llibre i tinc projectat el tercer.

Fonts documentals
Per a la investigació sobre la història de la novel·la i la seva evolució: B. Arévalo, Ó. Ayala, M. Duran, A. López, C. Martín, A. Rico. Literatura universal batxillerat. Editorial Casals, publicat a España (2009), primera edició. http://www.teatro.meti2.com.ar/dramaturgia/narrativa/historiadelanovela/historiadelanovela.htm http://www.slideshare.net/VanessaLozano/historia-de-la-novela -Per a la consulta d'obres literàries i els exemples: http://es.scribd.com/ -Per a tot el que fa referència a les tècniques narratives: http://www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=228 http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/tiposdenarrador.htm http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t2/teoria_5.htm http://www.slideshare.net/farangulha/marco-narrativo http://webs.ono.com/libroteca/apuntes13.htm -Per a la investigació de la temàtica (mitologia, civilització minoica, polis de l'antiga Grècia...): http://clio.rediris.es/fichas/minos_minoica.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_minoica http://galeon.com/greciamitologica/index.html http://www.guiadegrecia.com/general/polis.html http://www.juanjoromero.es/eso/2eso/mapa_el_mundo_griego.jpg http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml

 

Cercador de treballs

Ara és novetat