Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Els additius alimentaris

Alba Llorens Domingo


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Virtudes Navas

 

Introducció
Actualment s’està imposant cada vegada més una consciència alimentària: una dieta saludable, equilibrada, aliments naturals, ecològics, més “bons”, més “dolents”... Però, realment sabem què mengem? Amb aquest treball, es pretén entrar més a fons en el tema de l’alimentació, concretament en una part que sovint és desconeguda pels consumidors: els additius alimentaris, els anomenats números E. Per estudiar-ho vaig formular-me vàries preguntes i vaig elaborar un objectiu que les recollia: Conèixer el món dels additius alimentaris per a poder saber com influeixen en la nostra alimentació i quina importància tenen en la nostra societat.

Contingut
El treball es divideix en dues parts: la primera part és una part teòrica que consisteix en l’explicació de temes bàsics sobre els additius, contrastant i sintetitzant la informació que he anat trobant. La segona part es tracta d’una part pràctica, per tal de demostrar experimentalment l’efecte dels additius en els aliments. He plantejat un experiment comparatiu entre el procés de deteriorament que pateixen diferents llesques de pa de motlle –un aliment que trobem sovint en l’alimentació de la població i que conté additius- en diferents situacions (aire lliure, bossa tancada a temperatura ambient, bossa tancada a la nevera).

Conclusió
El desconeixement, la generalització i la desconfiança cap a els afegits provoca una percepció negativa dels additius, encara que són unes substàncies molt controlades actualment. Tanmateix amb la meva recerca he pogut saber que d’additius n’hi ha molts i no es pot generalitzar. M’he adonat que el món dels additius és molt ampli i que inclou una gran varietat de substàncies, que distingim en dos grups: additius necessaris i/o imprescindibles pel procés industrial, i additius prescindibles, afegits només per agradar més al consumidor. Amb l’experiment he pogut comprovar que efectivament els additius influeixen en el producte, ja que es van donar diferències importants en el deteriorament dels pans. Finalment la meva darrera conclusió és que el fet d’afegir additius a un producte serveix per a donar més facilitats tant al fabricant com al consumidor, fent possible que es disminueixi la qualitat de les matèries primeres, el valor econòmic, el temps de producció, allargament de la data de caducitat etc., perquè els additius ja poden completar aquestes mancances i fer que sembli igual que el mateix producte elaborat sense afegits, però no és el mateix. Encara que els additius siguin necessaris per l’alimentació d’avui en dia, marcada per la venta a gran escala i les presses dels consumidors, sempre que podem substituir un aliment industrial per un d’artesanal i de proximitat, sense additius, ens assegurem que és de més qualitat i que aquell aliment ha estat fabricat seguint el procés natural de l’aliment, la qual cosa sempre el farà més sa i bo.

Fonts documentals
CALVO, M. Aditivos Alimentarios. Propiedades, aplicaciones y efectos sobre la salud. Saragossa: Mira Editores, 1991. ISBN 9788486778354 [data de consulta: 20 de novembre de 2013]. CASADEMUNT, J. Additius: és la dosi la que fa el verí. EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA). Food additives. GENERALITAT DE CATALUNYA. Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) GOBIERNO DE ESPAÑA: MINISTERIO DE SANIDAD. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) MAGNUSON, B. A.; BURDOCK, G. A. ; DOULL, J. et al. ,2007. Aspartame: A Safety Evaluation Based on Current Use Levels, Regulations, and Toxicological and Epidemiological Studies [article en línia]. MANS, C. Els secrets de les etiquetes. Barcelona: Mina Editorial, 2006. ISBN: 84-96499-49-9 [data de consulta: 13 de setembre de 2013]. OBSERVATORI DE LA COMUNITAT CIENTÍFICA (OCC); AGENCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA (ACSA). Monogràfics SAM núm. 4 : Volem menjar additius? PARLAMENT EUROPEU I CONSELL. Reglament (UE) nº 1169/2011 WAGENINGEN UNIVERSITY (NETHERLANDS) Food-info

 

Cercador de treballs

Ara és novetat