Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Sostenibilitat Contra Eficiència. Comparativa entre agricultura ecològica i convencional

Cristina Martínez Reig


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Montserrat Haro Santaló

 

Introducció
L'objectiu principal d'aquest treball de recerca és determinar si hi ha diferències quantitatives i qualitatives entre plantes conreades mitjançant l'agricultura convencional i l'ecològica, i establir quin dels dos mètodes dóna un millor resultat.

Contingut
El treball s'estructura en 9 parts: - Introducció. - Gèneres Phaseolus i Vigna: fonaments teòrics sobre les plantes pertanyents a aquests dos gèneres, comunament anomenades "mongeteres". - L'agricultura i els mètodes de conreu: fonaments teòrics relatius a l'evolució agrícola i els mètodes convencional i ecològic. - Part pràctica: cultiu de tres grups de mongeteres (originals, substitutes i control) amb mètodes diferenciats. - Resultats: recopilació de les dades obtingudes en la part pràctica. - Conclusions. - Glossari: llistat de terminologia específica utilitzada en el treball. - Bibliografia. - Annex (registre de fotografies): recull de fotografies que il·lustren el seguiment de les plantes, productes utilitzats, experiments descartats, etc.

Conclusió
A petita escala, el mètode convencional supera àmpliament l'ecològic: les plantes tenen un creixement més ràpid i accentuat, una major producció i productivitat i una esperança de vida més llarga. En una paraula, l'agricultura convencional ens proporciona eficiència. En canvi, a gran escala hi ha altres aspectes a tenir en compte, com ara l'impacte ambiental que genera el mètode convencional, els elevats costos energètics, la pèrdua de biodiversitat i qualitat en el producte... L'agricultura ecològica, encara que amb rendiments menors, ens assegura una producció continuada al llarg del temps, és a dir, sostenibilitat. La conclusió global d'aquest treball és que el millor mètode de conreu hauria de reunir característiques dels dos tipus d'agricultura, per a obtenir rendiments acceptables sense un impacte ambiental dramàtic.

Fonts documentals
La informació per a realitzar la part teòrica del treball va ser extreta de 25 fonts principals, a més de desenes d'altres fonts secundàries. Es van utilitzar dues classes de suport: revistes especialitzades i pàgines web. Entre les primeres caldria destacar els articles publicats a les revistes "New Phytologist", "Agricultural Research Magazine", "American Journal of Clinical Nutrition", "British Medical Journal" i "Carcinogenesis". Quant als segons, les pàgines més consultades van ser les seccions "Geography", "Inventors", "Achaeology" i "History" d'"About.com"; les pàgines web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la "Encyclopedia of Life", i altres pàgines web d'empreses privades dels sectors de l'agricultura i l'alimentació. Les dades necessàries per als resultats i les conclusions es van obtenir íntegrament a la part pràctica, realitzant diverses classes de mesuraments diaris i processant la informació obtinguda.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat