Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'obsolescència programada

Maria Peña Marín


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Marta Tormo Borrás

 

Introducció
La meva motivació personal és perquè aquest tema em sembla bastant interessant i desconegut. Vaig veure a un documental que ha donat peu a fer un treball de recerca d'aquest tema: L'obsolescència programada. Penso que l’obsolescència programada és un factor que pocs coneixem i això no vol dir que no tingui pes a la nostra societat. És un tema que ens aporta conseqüències positives i negatives per a tothom. I per últim, i no menys important, la recerca estudia la història i l’evolució dels productes amb els anys, però reflecteixen les seves conseqüències a l’actualitat, en un temps de crisi com el que està patint l’Estat espanyol; un estat de recessió, per tant, és el moment de saber si l'obsolescència programada és un avantatge o un inconvenient per sortir d'aquesta crisi Els meus objectius són: - Conèixer què és l’obsolescència programada - Estudiar la història de l’obsolescència programada - Saber les causes i les conseqüències per a tots els factors econòmics de la societat - Veure si el tema en qüestió dóna beneficis per a la societat en general - Elaborar una sèrie de solucions - Conèixer casos reals de gent que ha patit obsolescència. - Fer una enquesta - Descriure els resultats obtinguts de l’enquesta I per últim, un cop analitzats tots els objectius anteriors, concloure si l´obsolescència programada és un ajut.

Contingut
El meu treball de recerca comença amb l'introducció al tema, per saber principalment què és l'obsolescència programada i d'on prové. Un cop que ja sé la seva procedència, el treball tracta de les parts en que es divideix el cicle de producció d'un objecte obsolet. Però, l'obsolescència programada es divideix en diferents obsolescències depenent de les seves característiques són d'un mode o d'un altre. També conté un apartat que explica les causes i les conseqüències del tema en qüestó. Per acabar vaig estudiar què és la garantia, les seves característiques i funcions; i el moviment SOP que actua en contra de les empreses que fan ús de l'obsolescència.

Conclusió
Amb aquest treball de recerca he resolt la meva hipòtesi. Un cop finalitzat el meu treball de recerca, la meva conclusió és que l’obsolescència programada aporta avantatges i inconvenients. Per una part, és un avantatge per a les empreses ja que incrementen els seus beneficis i així el cicle econòmic fa la forma d’una cadena que mai para. Així doncs, hi ha més llocs de treball i a la vegada disminueix l’atur. Això vol dir que l’economia del país està en moviment. Per altra banda, els consumidors han caigut en una estafa de comprar i llençar els seus productes i persuadits per la publicitat i el màrqueting des de fa temps llunyans, no senten la necessitat d’arreglar el seu producte trencat perquè prefereixen comprar-ne un de nou.

Fonts documentals
1) Llibres: GARRIDO, Antoni [et al] Economia de l’empresa I batxillerat. Barcelona 2008, Editorial: EDEBÉ 2) Llocs web: EcoAgricultor. La estafa permitida de la obsolescencia programada http://www.ecoagricultor.com/2013/05/la-estafa-permitida-de-la-obsolescencia-programada/ [En línea] Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia [En línea] Juventud Rebelde. https://www.juventudrebelde.cu%2Fsuplementos%2Finformatica%2F2013-05-15%2Fobsolescencia-programada%2F&h=OAQG4ZQC_ [No està en línea] Libre de obsolescencia programada. http://libredeobsolescenciaprogramada.com/ [En línea] Programa de radio. Comprar-tirar-comprar http://www.rcnradio.com/audios/documental-comprar-tirar-comprar-todo-sobre-la-obsolescencia-programada-4728 [En línea] El diario de Córdoba. Aparatos electronicos con fecha de caducidad. http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/908894/aparatos/electricos/con/fecha/caducidad.html [En línea] Programa de televisión. Comprar-tirar-comprar http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/ [En línea] Alternativas a la obsolescencia programada http://disenosocial.org/obsolescencia-0512/ [En línea] Blogspot. Tipos de obsolescencia http://vpuello.blogspot.com.es/2011/10/diferentes-tipos-de-obsolescencia.html [En línea] Sin obsolescencia programada http://movimientosop.org/index.php/noticias-sop/sop-espana/item/14 [En línea] Entre altres...

 

Cercador de treballs

Ara és novetat