Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Sitges, de la postal al 3D

Sara Miquel


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Rosa Pascual

 

Introducció
Primer de tot vull justificar l’àmbit temàtic al qual he assignat el meu treball, encara que no es demani explícitament. Ho considero pertinent pel fet que es tracta d’un treball multidisciplinari. El treball té característiques tant dels àmbits tecnològic i social com artístic. Malgrat això, forçada a haver de triar, he optat per l’àmbit tecnològic perquè l’aspecte més innovador és la modelització en 3D del passeig de la Ribera de Sitges i la mostra del procés de creació agrupada en el vídeo. De tota manera, en el cas de considerar el treball d’un altre àmbit, no hi hauria cap problema en canviar-lo. En aquest treball volia aprofitar el programa gratuït Sketchup de representació en 3D que havia après a utilitzar a 4t d’ESO per fer una modelització del passeig de la Ribera de Sitges. El model inicial actual em va portar a una recerca de les transformacions arquitectòniques i urbanístiques i a la utilització de postals antigues per reconstruir en 3D el passeig de principis del segle XX. Un article de l’arquitecte Oriol Bohigas titulat “Sitges la fea” em va motivar en la recerca a partir de les seves afirmacions provocadores. Finalment em vaig plantejar el valor dels models 3D en la millora de la comprensió del passat i en la planificació dels projectes urbanístics futurs.

Contingut
• Modelització 3D del passeig de la Ribera de Sitges a partir de fotografies actuals utilitzant el programa Sketchup. • Modelització 3D del passeig de la Ribera de principis del segle XX a partir de l’edició de postals antigues. • Recerca històrica de les transformacions arquitectòniques i urbanístiques. Comparació, anàlisi i valoració dels canvis produïts. • Valoració de l’ús de les tecnologies 3D en la reconstrucció del passat i en la gestió arquitectònica i urbanística. • Elaboració i edició d’un vídeo que sintetitza la part metodològica i pràctica del treball.

Conclusió
Per comprendre i visualitzar els canvis arquitectònics i urbanístics del passat o per prendre decisions sobre projectes de transformacions urbanístiques futures, les representacions 3D són avui en dia una eina molt accessible i quasi imprescindible. Aquest treball n’és un exemple centrat en el passeig de la Ribera de Sitges.

Fonts documentals
Entrevistes personals, informació des de l'Arxiu Històric de Sitges, el Departament d'Urbanisme, i la bibliogafia i webgrafia següent: Aguilà, M.; Chica, S.; Codina, M.; Gabás, I. (2012). Estudi dels arbres i conjunts remarcables del municipi de Sitges. Projecte final de Ciències Ambientals. UAB. http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2012/hdl_2072_183652/PFC_Chamaerops01.pdf Ajuntament de Sitges. (2006). Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – POUM. http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/urbanisme/poum/poum.html Aplicatiu de la Diputació de Barcelona sobre patrimoni protegit a Sitges. (Consulta municipal/Sitges/Patrimoni cultural) http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio3.jsp Benjamin, J. (2012). Apple’s 3D maps look much better than Google’s. http://www.idownloadblog.com/2012/08/09/3d-map-wars-apple-vs-google/ Bohigas, O. Sitges la fea. Diario El País, 22-01-2003. http://elpais.com/diario/2003/01/22/catalunya/1043201244_850215.html Cabrera, M.; Martínez, E.; Palomino, A. (2010). Anàlisi ambiental de les platges de Sitges. UAB. http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2010/hdl_2072_96593/PFC_CostaVerda_01.pdf Coll, I. (2001). Arquitectura de Sitges. Estudi de diverses obres arquitectòniques construïdes entre 1800 i 1930. Edició: Ajuntament de Sitges. Enrich i Saldias, X. (2006). Pla de gestió d’arbrat viari de Sitges. Treball de Fi de Carrera (ESAB). https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3963/1/54635-1.pdf. Giménez Mirabent, S. SITGES PLATJA D´OR. Blog. http://sitgesplatjador.blogspot.com.es/ Idescat. Dades estadístiques del municipi de Sitges. Web. http://www.idescat.cat/emex/?id=082704 Lázaro Mencía, R. (2010). Projecte bàsic i executiu d'arranjament del Passeig de la Ribera de Sitges. Ajuntament de Sitges. http://www.sitges.cat/doc/doc_11865047_1.pdf Nolasco, N. (2008). Inventari Patrimoni Cultural de Sitges. Memòria tècnica. Ajuntament de Sitges. http://patrimonicultural.diba.cat/uploads/08270/memoria.pdf Palá Laguna, F. La tarjeta postal ilustrada. http://www.dpz.es/turismo/cadiz-zaragoza/doc/pala.pdf Parés, À.; Conesa, R.; Tintoré, A.; Jou, D.; Matas, J. M.; Mingorance, X.; Mateos, R.; Franco, F.; Esquerda, M.; Milan, J.; Marzal, M. (Coordinador). (2013). Història de Sitges IV. Època Contemporània (I). Ajuntament de Sitges. Rubí, I. El Sitges d’Abans. Blog. http://elsitgesdabans.blogspot.com.es/ Tarrés Pujol, J. Cronologia i fotògrafs de la sèrie general A.T.V. http://www.cerclecartofilcatalunya.com/documents/cronopostalsatv.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat