Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Un nou paradigma energètic

Roger Pérez Parera


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Enrique Castro Ferro

 

Introducció
Em considero una persona crítica, inquieta i perfeccionista, i aquest és el punt d'inflexió pel plantejament del meu treball. Amb aquesta recerca intento esbrinar i resoldre les claus més importants del sistema energètic actual per concloure, si escau, en un possible canvi. És a dir, pretenc criticar i reformar el paradigma de l'energia a través d'una perspectiva social i una inquietud medi ambiental.

Contingut
El contingut del treball es desenvolupa de forma progressiva: Està dividit a través de descripcions sintetitzades i anàlisis personals. A partir d'aquesta jerarquia, aconsegueixo en el treball un progrés didàctic des d'unes idees inicials fins a la tesi final, mitjançant conclusions a cada apartat. Aquesta cronologia de les idees es duu a terme des d'uns primers precedents de l'energia en la història, analitzant el model energètic actual, repassant totes les alternatives de futur i concloent, a partir de les descripcions i anàlisis personals de cada apartat, en la idea final: el canvi personal.

Conclusió
La conclusió l'he extret a través de la progressió temàtica en el treball. El seguit d'idees i conclusions em porten a desenvolupar com a tesi final el canvi personal. És a dir, proposo, davant d'un difícil canvi de model, millorar l'actitud personal en vers l'energia, la millor forma per iniciar el canvi.

Fonts documentals
ROBERTS, P. “El fin del petróleo”. Ediciones B, 2004. CASTELLS, M. “La era de la información. Economía, Sociedad y cultura. Vol. 2 El poder de la identidad”. Madrid: Alianza Editorial, 2000. ALARCÓN, A i HERCE, M. “Herramientas de evaluación del medio ambiente”. AYDIN, K. “How to save the planet on a Student budget”. Glasgow: Oneworld, 2009. SUBIRANA, P. “Ecologia per a viure millor”. Barcelona: Icaria, 1998. BECK, U. “Un nuevo mundo feliz”. Barcelona: Paidós, 2000. SÁDABA, J. “La vida buena”. Barcelona: Península, 2009. LÓPEZ, J.L. “Ética y política”. Diario público, 2011 DALY, H.; SCHÜTZE, C.; BECK, U.; DAHL, J. “Crisis ecològica y Sociedad”. València: Germania, 1997. MAX-NEEF, M.A. “Desarrollo a escala humana”. Barcelona: Icària, 1994. SENNETT, R. “La corrosión del caràcter”. Barcelona: Anagrama, 2000 LEAKEY, R; LEWIN, R. “La sexta extinción. El futuro de la vida y de la humanidad”. Barcelona: Tusquets, 1997. EUROPEAN COMMON INDICATORS. “European Common Indicators, towards a Local Sustanibility Profile”. Milà, 2003. BEAVAN, C. “No impact man saving the planet one family at a time”. Londres: Piatkus, 2009

 

Cercador de treballs

Ara és novetat