Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Composició d'una cançó de gènere jazz

Silvia Martos


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Manuel Arce

 

Introducció
L'objectiu principal del treball és precísament compondre una cançó de gènere jazz. Dins d'aquest objectiu s'inclouen diferents els objectius específics: • Aprendre a analitzar de forma general les diferents cançons dels diferents estils d’influència al gènere • Aprendre a analitzar de forma general diferents cançons del gènere • Conèixer les diferents característiques que identifiquen el jazz a partir de les coincidències obtingudes en els diferents anàlisis • Fer que es puguin identificar les característiques en el tema composat • Analitzar el propi tema per observar les coincidències amb els analitzats anteriorment • Gravar el tema composat He escollit aquest tema perquè sabia que era un tema amb el que gaudiria molt i considero que això és molt important a l’hora de fer el treball de recerca. A més, quan acabi batxillerat vull estudiar un grau superior de Jazz i Música Moderna i per això era un tema que seria molt útil i contribuiria a la meva preparació per la prova d’accés.

Contingut
El contingut del treball és bàsicament pràctic. Primerament es defineixen certs conceptes de la música jazz. Aquests conceptes s'apliquen en la següent part, l'anàlisi de diferents temes de gènere jazz des del punt de vista harmònic i melòdic de diferents èpoques i estils. Un cop analitzades totes aquestes cançons, s'extreuen una sèrie de punts en comú, les característiques generals de la música jazz en quant a la seva harmonia i melodia. Per acabar, amb aquestes característiques extretes de l'anàlisi, es composa una cançó de gènere jazz on es vegin reflexades.

Conclusió
Els trets característics de la música jazz són, quant a l’harmonia, l’ús de cadències autèntiques perfectes, progressions II V I tant acabades com incompletes i l’ús de progressions V V. De fet, totes les cançons analitzades estaven, sobretot, plenes de les cadències esmentades. No hi havia cap (exceptuant una) que no en tingués a la major part del tema, per això dedueixo que aquesta és una de les característiques més importants. Pel que fa la melodia, tots els temes adoptaven ritmes sincopats (exceptuant una), amb swing, per això dedueixo que aquesta característica és la més important rítmicament parlant, caracteritza molt bé aquest gènere i ens ajuda a identificar-lo. En referència a les notes utilitzades, totes les cançons aposten per les notes pròpies de l’acord, donant major importància a la tercera i la sèptima a mesura que avancen els diferents estils al llarg del temps, i també per les tensions disponibles de cada acord. Aquesta característica la considero també molt important ja que dóna una sonoritat diferent a totes les melodies, una sonoritat més rica, extreta de les influències africanes que es van obtenir durant la formació del jazz, i que ens ajuda a identificar, també, que estem escoltant precisament aquest gènere. A partir d'aquesta conclusió que pogut dur a terme la composició de la meva pròpia cançó, apropant-la a aquestes característiques tant com he pogut, ja que també influeix el/la compositor/a.

Fonts documentals
GIOIA, Ted. Historia del jazz. Madrid, 2002: Turner Publicaciones, Fondo de cultura económica. MARTIN, Vicenç. HARMONIA nivell I. Barcelona, 1999: Taller de Músics. MARTIN, Vicenç. ARMONÍA nivel II. Barcelona, 2004: Taller de Músics. CRUELLS, Laura. Hª Música Popular. Barcelona, 2009. SORIANO GARCÍA, Francisca. Historia del jazz. [Última consulta: 20/10/2013] Jazz in America. [Última consulta: 20/10/2013] DE CONTRERAS, Antonio. La improvisación en el Jazz. Una introducción al lenguaje del Jazz tanto desde sus convenciones externas como internas. Primera parte. [Última consulta: 07/12/2013] GARCÍA MUÑOZ, Rubén. MARTÍNEZ MOLINA, Thais. Armonía Musical. Definición e historia. [Última consulta: 07/12/2013] STOLOFF, Bob. Scat! Vocal Improvisation Techniques. New York, 1996: Gerard & Sarzin Publishing Co. SCARUFFI, Piero. A Chronology of Jazz Music. [Última consulta: 30/11/2013] Música. Jazz Modal. [Última consulta: 23/11/2013] [Última consulta: 07/12/2013] LEVINE, Mark. The jazz theory book. [Última consulta: 20/10/2013] HERRERA, Enric. Teoría Musical y Armonía Moderna. [Última consulta: 30/11/2013]

 

Cercador de treballs

Ara és novetat