Estàs a : Inici » Treball de Recerca


UNA DESSALADORA D’AIGUA

Carles Bastán Nicolau


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor:

 

Introducció
El projecte pretén investigar el procés de la dessalinització, entenent-la com la separació de la sal de l’aigua de mar mitjançant processos fisicoquímics per tal d’obtenir aigua pura, fent-la apta per al consum humà o el reg. Tanmateix, les tècniques actuals són força cares i es busca reduir costos. La investigació de les tècniques de dessalació actuals es realitza per la necessitat sorgida com a resultat de la important sequera viscuda entre estius dels anys 2007 i 2008. Entre els objectius del projecte, destaca la fabricació de la dessaladora d’aigua de mar mitjançant un cicló que tingui un pressupost final baix. D’aquesta manera, com bé s’ha comentat abans, la recerca de les propietats que té l’aigua (ja sigui de mar o potable) i els requisits dels processos dessaladors també entren dins dels objectius; ja que permetran trobar similituds entre els models que ja han estat aplicats i el model que es proposa.

Contingut
En els dos primers capítols del treball, s’estudien les característiques de l’aigua de mar i es contraposen amb les que ha de tenir l’aigua per tal de ser considerada potable. D’aquesta manera, es pretén que quedi clara quina és la funció i quins els objectius d’una planta dessalinitzadora. Tot seguit, en els dos apartats següents, es podran determinar els requisits que ha de complir l’aigua en cada apartat del procés dessalador i les particularitats de cadascun d’aquests processos. Pel que fa a l’últim capítol, és la culminació de tot el que s’ha investigat abans, doncs tots els apartats anteriors queden relacionats amb aquest últim. El procediment de disseny consta en primer lloc, de la selecció del tipus de cicló (aparell cilíndric que utilitza la força centrífuga per separar partícules petites d’un flux continu d’aire o aigua), depenent del funcionament i les necessitats. A continuació, s’hauran d’obtenir les dades estimades de la distribució i la grandària de les partícules en l’aire a les condicions en què aquest es trobarà. Tot seguit, serà necessari calcular una velocitat d'entrada determinada i definir les altres dimensions del cicló. Es calcularan l'eficiència i la caiguda de pressió del cicló per tal de comprovar que aquest funcioni i, finalment, amb totes aquestes dades es calcularà el cost del sistema.

Conclusió
El projecte demostra que la dessalinització de l’aigua de mar pot resoldre de forma completament fiable l’abastiment de poblacions. El cost de l’aigua dessalada és més alt que el cost d’aigua corrent. Tanmateix, la tendència d’evolució dels costos de l’aigua dessalada és a la baixa. A més, ha quedat demostrat que l’abastiment ho pot suportar. L’elevat preu de la dessalació es basa en què es necessita gran quantitat d’energia i aquesta, generalment, difícilment es pot tornar a usar. També cal considerar que s’ha constatat que la dessalinització és un tema d’actualitat i que pren importància per ser un procés rentable, sobretot a llarg termini, ja que la ciència segueix investigant el procés dessalinitzador en busca de millores a fi de poder reduir costos en un futur no gaire llunyà. Respecte a la proposta del cicló, el comportament en petites dimensions de la dessaladora a construir ha donat una eficiència força elevada i caldrà preveure un bon comportament a escala major.

Fonts documentals
Valero, Antonio; Uche, Javier; Serra, Luis. La desalación como alternativa al Plan Hidrológico Nacional. Aragón. http://circe.cps.unizar.es/spanish/isgwes/spain/desala.html Medina, José Antonio. La desalación en España. Situación actual y perspectivas. Conferencia internacional el Plan Hidrológico Nacional y la Gestión Sostenible del Agua. Aspectos medioambientales, reutilización y desalación. http://circe.cps.unizar.es/spanish/waterweb/ponen/medina.pdf Ponència de Daniel Pi a la UPC Vilanova i la Geltrú.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat