Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Física i matemàtiques de la BV-2112

Llorenç Escolà Farràs


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Rosa Margarit

 

Introducció
Els objectius del treball són aplicar a la pràctica els coneixements físics i matemàtics apresos durant el batxillerat fent un estudi d'una carretera determinada des del punt de vista d'aquests dos àmbits amb l'objectiu final de determinar les màximes velocitats les quals un vehicle pot passar una corba sense derrapar . La motivació rau en el repte de d'aconseguir aplicar aquests coneixements i tenir contacte amb els estudis posteriors que es volen cursar.

Contingut
En la recerca es determina una fórmula que defineix la velocitat màxima dels vehicles en cada corba en funció de quatre variables i el treball consisteix en trobar-les en cada corba de la carretera. Seguidament, es dóna una base matemàtica per tenir un punt de referència sòlid i s'expressa la carretera amb valor matemàtic com si fos una funció definida a trossos.

Conclusió
La majoria de les velocitats obtingudes són superiors a les establertes per la carretera en qüestió. No obstant, hi ha algunes excepcions les quals la velocitat no arriba a la permesa; per aquest motiu, es proposen possibles millores per a la carretera.

Fonts documentals
El marc teòric de la recerca pren com a punt de referència llibres de física i d'enginyeria de ponts i camins, que són: INGENIERÍA DE CARRETERAS. Volumen I. Mc GRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. ; FÍSICA, Schaum, Mc GRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. i MECÁNICA VECTORIAL PARA INGENIEROS – DINÀMICA. Mc GRAW HILL. I aquesta introducció teòrica compta també amb el suport d'algunes pàgines web, que en són set i estan explícites en el treball. En tota la resta del treball, les fonts de recerca són les dades obtingudes a partir d'experiments dissenyats basats en el mètode empíric.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat