Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Amplificadors: tecnologia electrònica al servei de la música.

Santiago Alarcos Belzunces


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Ignacio Lucena Otero

 

Introducció
És cert que quan fas allò que t’agrada la feina deixa de ser tal i passa a convertir-se en un plaer. Per això quan havia de decidir què fer pel meu treball de recerca volia que aquest no em fos una feina angoixant, sinó més aviat un projecte atraient, així que vaig decidir que el millor seria unir les meves dues aficions: la música i la tecnologia. Després de considerar diferents opcions vaig pensar que on millor podia combinar aquests dos mons era a través d’un amplificador creat per mi mateix i poder gaudir de la meva música amb ell. L’objectiu principal és comprovar si la hipòtesi envers si “és possible construir un amplificador per a guitarra de forma artesanal, sense disposar de maquinària industrial professional, i sense uns grans coneixements d’electrònica?” és certa o falsa. Per fer ho, es tractarà de construir un petit amplificador per a guitarra que funcioni correctament.

Contingut
El treball comença amb una investigació sobre els orígens dels amplificadors i la seva història, per tal de conèixer com, quan i per què van aparèixer. Seguidament es realitza un estudi dels amplificadors per a guitarra que es troben actualment al mercat, així com també, una investigació dels diferents tipus d’amplificadors. També s’ha analitzat un component d’un amplificador, l’amplificador operacional. A continuació s’ha explicat què és un diagrama de Bode, com també la influència de l’ample de banda en els amplificadors. Finalment, gràcies als coneixements adquirits, el treball conclou amb la creació d’un amplificador de guitarra. Es fa tot el seguiment de treball pràctic, des de les primeres proves i l’estudi del prototip final, fins a l’assemblatge de l’amplificador final.

Conclusió
Quan vaig començar aquest treball al voltant dels amplificadors sabia que seria un repte, perquè en funció de la classe d’amplificador o de quin tipus d’amplificador operacional estiguéssim tractant ens trobaríem amb un ventall molt extens de característiques, i resumir-ho de manera entenedora podia ser molt complicat. Per tal de donar força a aquest treball, volia comprovar si es podia construir, amb pocs mitjans econòmics i tècnics, un amplificador per guitarra. Mitjançant el desenvolupament d’aquest treball, a banda d’aprendre moltes coses sobre els diferents tipus d’amplificadors existents i de la seva utilitat, he estat capaç de construir un amplificador classe AB, amb una qualitat de so molt satisfactòria. Tot i tenir en compte que s’ha fet amb coneixements d’electrònica a nivell de batxillerat, que els components utilitzats s’han adquirit amb facilitat en una botiga d’electrònica, i que tant les eines com les tècniques amb que s’ha assemblat l’amplificador no són professionals, s’ha pogut afirmar la hipòtesi que sí que es pot construir un amplificador a casa i de forma artesanal. En un futur, no molt llunyà, s’espera l’aparició de noves tecnologies que millorin el món dels amplificadors i de l’electrònica en general.

Fonts documentals
Bibliografia. Peavey, Hartley D. (2010). “We are innovation. Amplified.” Musical Instrument Catalogue. Peavey, England. pp. 16 - 18 Jiménez, Beatriz; Peña, Cristina; Garrido, Paco; Bielatovitz, Paul. (2009). Revista Guitarrista. n. 130. Music Store. (2012). Music Store Hits & News. Deutschland. Guasch, Miquel; Borrego, Marina; Jordan, Jordi. (2009). Electrotècnia Batxillerat. Serie fluvià. Editorial: McGrawHill. Linkografia. http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_electrónico http://www.ehowenespanol.com/tipos-amplificadores-existen-info_241274/ www.unicrom.com/Tel_RF4.asp http://www.todoautos.com.pe/f10/amplificadores-tipos-clases-caracteristicas-46193.html http://aholab.ehu.es/users/imanol/akustika/IkasleLanak/Amplificadores%20de%20audio.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier http://www.wikilingua.net/ca/articles/e/t/a/Etapa_de_potencia.html#Amplificador_de_clase_C_.28CLASS-C_AMPLIFIER.29 http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/audio/amplifier.html http://es.wikipedia.org/wiki/Lee_De_Forest http://es.wikipedia.org/wiki/Triodo http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Lee_De_Forest http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/637-triodo http://www.thomann.de/es/onlineexpert_249_1.html http://www.unioviedo.es/ate/alberto/TEMA_3_Amplificacion_Telem.pdf http://html.rincondelvago.com/amplificadores-operacionales_4.html http://www.ehowenespanol.com/historia-del-amplificador-audio-sobre_149353/ http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/2966-el-amplificador-williamson/ http://www.lcardaba.com/schematics.htm http://www.docenotas.com/instrumentos/informatica-y-electronica/el-primer-amplificador-marshall-llega-a-barcelona-en-su-gira-aniversario http://www.ehowenespanol.com/preamplificador-guitarra-sobre_41799/ http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml http://en.wikipedia.org/wiki/Williamson_amplifier http://curiosomundoazul.blogspot.com.es/2009/02/historia-de-la-guitarra-electrica.html http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/Guitarra/Web/historia.htm http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor http://gruposmadrid.com/articulos/amplificadores-valvulas-vs-transistores http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional http://www.dte.us.es/ing_inf/ins_elec/temario/Tema%201.%20Amplificadores%20Operacionales.pdf http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbasees/electronic/opampvar.html#c4 http://www.uhu.es/raul.jimenez/SEA/ana_guia.pdf http://www.ifent.org/temas/amplificadores_operacionales.asp http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_amplificador http://www.lcardaba.com/articles/opamps.html http://www.electronicafacil.net/tutoriales.html http://www.dte.us.es/ing_inf/ins_elec/temario/Tema%201.%20Amplificadores%20Operacionales.pdf http://www.lcardaba.com/projects/placas/placas.htm http://ocw.um.es/ingenierias/tecnologia-y-sistemas-electronicos/material-de-clase-1/tema-6.-amplificadores-operacionales.pdf http://www.daqcircuitos.net/index.php/circuitos-tipicos-con-amplificadores-operacionales/circuito-derivador/88-circuito-derivador http://www.daqcircuitos.net/index.php/circuitos-tipicos-con-amplificadores-operacionales/circuito-integrador/97-circuito-integrador http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Amplificador-operacional-ideal.html http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda http://www.dummies.com/how-to/content/electronics-components-the-ideal-op-amp.html http://users.ece.gatech.edu/mleach/ece3050/sp04/OpAmps01.pdf http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/ http://www.thomann.de/es/index.html http://www.marshallamps.com/default.asp http://www.mesaboogie.com/ http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_Boogie https://www.orangeamps.com/ http://www.englamps.de/ http://en.wikipedia.org/wiki/ENGL http://www.peavey.com/ http://es.wikipedia.org/wiki/Peavey http://www.roland.com/products/en/ http://es.wikipedia.org/wiki/Roland_(Corporaci%C3%B3n) http://es.wikipedia.org/wiki/Vox_Amplification http://www.voxamps.com/uk/products/ http://es.wikipedia.org/wiki/AC30 http://www.fender.com/es-ES/series/vintage-reissue/ http://es.wikipedia.org/wiki/Fender_Musical_Instruments_Corporation http://www.peavey.com/products/vypyr/ http://www.musiciansfriend.com/peavey-vypyr http://www.guitarristas.info/foros http://line6.com/ http://es.wikipedia.org/wiki/Line_6 http://www.laney.co.uk/ http://www2.elo.utfsm.cl/~elo270/informacion/CLASES/Diagrama%20de%20Bode.pdf http://materias.fi.uba.ar/6722/bode.pdf http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Bode http://webs.uvigo.es/mdgomez/DEII/Tema6.pdf http://facultad.bayamon.inter.edu/cgonzalezr/ELEN3312/Frequency_response_aug08.pdf http://elementosdetrigonometria.blogspot.com.es/2011/04/fase-de-la-funcion-senoidal.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Hilbert http://www.ramos.utfsm.cl/doc/53/sc/hilbert.pdf http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_LTI http://electronics.stackexchange.com/questions/43217/open-loop-gain-and-closed-loop-gain-of-op-amp http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100416184602AAYUswv http://www.electronica2000.info/2007/08/16/bandwidth-ancho-de-banda/ http://www.digitronika.com.ar/0367/teoria/cap9.pdf http://www.unicrom.com/Tut_distorsion-frecuencia-fase-amplificador-transistor.asp http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_en_frecuencia http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/29/SMCITDA2030/circuito-integrado-tda2030a

 

Cercador de treballs

Ara és novetat