Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Maqueta del meu habitatge

Elena Hernàndez Plaza


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Esther Llambrich

 

Introducció
El treball està dividit en dues parts una és la reproducció a escala del meu habitatge i la segona, el treball escrit on hi constarà la memòria, s’inclouran tots els passos que s’han hagut de dur a terme per a l’elaboració d’aquest projecte. Des d’un principi ja tenia escollida la idea de construir una maqueta i em vaig decidir per reproduir el meu edifici perquè aquest és molt singular ja que té una forma peculiar de mitja lluna, però tots els seus costats són rectes i van formant angles per tal d’aproximar-se a idealitzar visualment mitja circumferència. El disseny d’aquest és únic en tota Vilanova i la Geltrú i l’he escollit perquè destaca per sobre de tots els demés. Aleshores seria molt interessant la representació d’aquest en una maqueta per poder admirar la seva forma exterior més detingudament i en una mida en la qual la vista pugui accedir a una observació total i còmode de l’edifici sencer.

Contingut
Obtenció de plànols, interpretació d’aquests, compra del material i construcció de la maqueta. Un cop finalitzada l’elaboració del projecte es redacta el treball teòric que consisteix en una memòria de la maqueta que conté tot el procés de construcció, material, eines, pla de treball, pressupost... a més de la memòria conté tota la teoria per a la interpretació de plànols, els objectius que es volen assolir amb la construcció d’una maqueta, l’ubicació de l’edifici real amb l’ajuda de plànols i l’avaluació i possibles millores de la maqueta.

Conclusió
Com que l’edifici és real nosaltres podríem anar perfectament a observar-lo o simplement amb un parell de fotos ja ens em podríem fer una lleugera idea. Però el que es vol aconseguir amb la maqueta es poder visualitzar amb millor comoditat la forma de l’edifici, la seva estètica i originalitat, perquè cap edificació disposa de la mateixa estructura. I crec què és important destacar aquesta característica ja què és únic i no en trobarem un altre d’igual ni semblant. Amb la maqueta també es poden observar detalls que en l’observació del model real potser no ens hi fixaríem perquè ens passarien desapercebuts. Gràcies a l’estudi de l’edificació i l’estudi dels plànols m’he adonat de molts detalls que no havia detectat abans, ja que l’edifici és molt gran i amb molts elements característics singulars.

Fonts documentals
VVAA. NUEVA ENCICLOPEDIA DEL ENCARGADO DE OBRAS. Interpretación de planos. Barcelona: Ediciones CEAC, 2001.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat