Estàs a : Inici » Treball de Recerca


DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA SOSTENIBLE

Ariana Campillo Cortés


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Paulina Morcillo i Estella Francés

 

Introducció
Què és la construcció sostenible? Aquella que, contemplant tots els aspectes econòmics, socials i ambientals, ha de satisfer les necessitats de construcció de les generacions actuals sense hipotecar la capacitat de les generacions posteriors de satisfer les seves pròpies necessitats. Amb aquest treball he volgut seguir aquesta definició potenciant com a unitat l’arquitectura i la sostenibilitat, tema del qual tenim molta informació però que veiem poc reflexat en la construcció actual. Així, l’objectiu principal d’aquest treball ha estat dur la teoria a la pràctica amb la construcció de la maqueta d’un CAP sostenible.

Contingut
En aquest treball es tracten aquells aspectes necessaris per a poder comprendre en què consisteix l’arquitectura sostenible; queda definit el terme sostenibilitat i els seus objectius, així com el terme construcció sostenible i els objectius que aquesta comporta, també queden destacats els diferents materials de construcció i les energies existents, fins a arribar a la descripció de la solució adoptada per al disseny i la construcció del CAP i l’aplicació d’aquesta solució. Per trobar la informació adient he hagut de descartar-ne molta i triar amb cura allò que constaria definitivament en el treball. També he realitzat un treball d’investigació i observació pels Centres d’interès i les diferents normatives requerides.

Conclusió
He pogut concloure el treball afirmant que sostenibilitat i arquitectura es poden donar com a unitat; després de tractar l’evolució d’ambdues, podem comprovar que s’ha avançat en aquest aspecte i que existeix aquesta possibilitat però que encara s’han de trencar moltes barreres per a potenciar-la com a producte competitiu.

Fonts documentals
A destacar: El llibre Arquitectura i sostenibilitat d’Albert Cuchí Burgos, l’article de Fernando Navarro Bidegain “La arquitectura de las ciudades sostenibles” dins Arquitectura y construcción sostenibles (ARCOS) i el web de COAC (www.coac.net).

 

Cercador de treballs

Ara és novetat