Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Aἱ γυναίκες ἐν τῃ τραγωδίᾳ ἕλλενᾳ (les dones en la tragèdia grega)

Cor de Medea


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Vaig escollir realitzar aquesta investigació per tres motius principals: primer degut a que era un tema totalment desconegut per a mi i això em va provocar curiositat. Segon, perquè comportava que havia de llegir moltes obres considerades universals i la lectura és un dels meus hobbies preferits. I tercer, perquè el tractament de la dona en el món és un tema que sempre m’ha resultat apassionant i crec que encara queda molta feina a l’hora d’explorar tots els seus papers al llarg de la història. Per tal de realitzar la recerca vaig fixar-me una sèrie d’objectius, entre els quals hi havia: investigar l’origen de la tragèdia a l’Atenes de segle V aC, conèixer els diferents tràgics grecs, exposar l’opinió de diversos experts sobre el tema, etc, però el principal i més important era arribar a afirmar o rebutjar la hipòtesi inicial plantejada que és: els papers de les dones en la tragèdia grega reflecteixen els diferents models de la dona a Atenes en el segle V aC.

Contingut
El treball conté el següent contingut: en primer lloc apareix la introducció, en segon lloc es troba la part teòrica, que en aquest cas inclou l’origen de la tragèdia, els tràgics grecs i la situació de la dona atenesa de s. V aC, en tercer lloc apareix la part pràctica, que es concentra principalment en l’anàlisi de les conductes de tots els personatges femenins tràgics, però també en unes estadístiques i entrevistes, i, per últim, es troben les conclusions.

Conclusió
Les principals conclusions extretes són que es pot confirmar la hipòtesi inicial (els papers de les dones en la tragèdia grega reflecteixen els diferents models de la dona a Atenes en el segle V aC), que els tràgics enviaven a través de les tragèdies uns missatges subliminals a través de les tragèdies i dels seus personatges i que podem classificar els personatges femenins en dos grans grups: les del model de dona atenesa i les que s’oposaven a aquest model (bàrbares o Antígona).

Fonts documentals
Les fonts documentals que s’han utilitzat per tal de poder elaborar la investigació han estat principalment llibres, però també s’ha extret força informació per mitjà de revistes, pàgines web, conferències, exposicions, entrevistes, etc.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat