Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La pervivència de la literatura bíblica i grecollatina a l'art

Antígona


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Motivació: unir dos grans interessos, l'art i la literatura. Objectius: 1. Conèixer relats bíblics i clàssics per poder estudiar-los a posteriori. 2. Comprovar si els esmentats relats han estat fidelment representats al món de l'art. 3. Intentar demostrar que aquests relats han esdevingut font d'inspiració per als artistes de totes les èpoques, en especial els del segle XX i XXI.

Contingut
El treball s'estructura en tres apartats: 1. Estudi d'alguns relats bíblic i la seva pervivència en l'art. 2. Anàlisi de la representació artística d'alguns mites grecollatins. 3. Annexos: la literatura com a reflex de la cultura judeocristiana i clàssica.

Conclusió
La literatura clàssica, en particular alguns mites i els relats bíblics han esdevingut i esdevenen motiu d'inspiració per artistes de totes les èpoques i totes les disciplines al llarg de la història.

Fonts documentals
Les fonts que he utilitzat han estat: -Manuals d'història de l'art. -"Les Metamorfosis" - Ovidi -"La Biblioteca mitològica" - Apol·lodor d'Atenes -"La Bíblia"

 

Cercador de treballs

Ara és novetat