Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Viabilitat i autosuficiència elèctrica d’una Catalunya independent

Marmota inadaptada


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Des del principi de la realització del treball tenia clar que aquest havia de tractar sobre algun dels meus interessos personals i la carrera universitària que vull estudiar, així que vaig triar la política i les energies com a eix principal. Aquest treball es basa en dues hipòtesis: que Catalunya serà autosuficient en cas de ser independent i que les energies renovables són la millor opció en el futur pròxim del nou estat català. La meva intenció és verificar i justificar aquestes hipòtesis plantejades sobre el futur de la industria elèctrica en una suposada Catalunya independent.

Contingut
Aquest treball fa un repàs de la situació energètica del nostre país històricament per poder situar-nos en l’actualitat i entendre les decisions que s’han pres en els últims anys. També es realitzen diferents anàlisis, tant de les polítiques energètiques que s’han adoptat com de les produccions d’electricitat, de tres territoris diferents: Catalunya, Espanya i Alemanya. En la següent part del treball es pot trobar un pla de futur que marca els passos a seguir en l’àmbit de la gestió del mix energètic a Catalunya on es proposen noves fonts d’energia que es puguin adaptar al nostre territori. En la darrera part del treball hi trobem un Glossari i una explicació senzilla sobre cada model de central per fer més entenedor el treball i una entrevista amb un expert en el món energètic.

Conclusió
Catalunya tindrà l’abastiment d’electricitat assegurat tot i que la situació actual no és del tot envejable. Les fonts d’energia que més produeixen a Catalunya emeten uns nivells de contaminació bastant elevats. Per això s’haurà d’apostar per les energies renovables, per reduir la dependència de certes energies convencionals ja caduques i fàcilment reemplaçables a mitjà termini. En aquestes conclusions s'hi poden llegir una gran quantitat de crítiques i opinions que s’han construït a mesura que avançava el treball.

Fonts documentals
• Gurguí A., Subirà A. Energia: Obra de govern Generalitat de Catalunya 1980-2003. 1ª ed. Barcelona: Centre d’Estudis Jordi Pujol, 2009. • Morrón i Estradé J. dialEc. A: Els aerogeneradors flotants: la nova frontera de l’energia eòlica marina [PDF]. 9 abril 2014. [Consulta 20 juny 2014]. • Joseph J., Hoyos R., Garravé J., Garófano F., Vila F. Tecnologia industrial:1 Batxillerat. 2ª ed. Madrid: Mc Graw Hill, 2012. ISBN 978-84-481-8117-8 • Red Eléctrica de España, Series estadísticas. A: Series estadísticas del sistema eléctrico espanyol [en línia]. Juny 2014 [Consulta: 29 juliol 2014] Disponible a: http://www.ree.es/es/publicaciones/indicadores-y-datos-estadisticos/series-estadisticas • ICAEN. Balanç d’energia elèctrica a Catalunya. A: Balanç d'energia elèctrica a Catalunya. Anys 2010-2013 [PDF] ; Balanç d'energia elèctrica de Catalunya. Any 2009 [PDF]; Balanç d'energia elèctrica de Catalunya [PDF]; La Cogeneració. Generalitat de Catalunya. 14 Maig 2014. [Consulta: 20 juliol 2014]. Disponible a: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_estadistiques_energetiques/pice_resultats/pice_estadistiques_energetiques_anuals_de_catalunya/pice_balanc_energia_electrica/ • Consell Assessor per a la Transició Nacional. A: Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya. [PDF]. Primera edició. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. Disponible a: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/ També s’han utilitzat 12 articles periodístics de diferents mitjans de comunicació així com múltiples llocs web.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat