Estàs a : Inici » Treball de Recerca


MUSICAL-MENT: Els efectes de la música a la ment humana.

Maria Blancas Muñoz


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Xavier Paradís

 

Introducció
Aquest treball de recerca tracta sobre els efectes de la música a la ment humana. L’objectiu d’aquest treball és investigar i intentar trobar una resposta a la hipòtesi que es planteja. I aquesta és: realment la música afecta d’una manera important al cervell d’una persona, modificant les seves accions posteriors? I si ho fa, depèn només de la música que s’escolti o també hi ha d’altres factors que en condicionen el resultat?

Contingut
Per a aconseguir l’objectiu que es busca, aquest treball constarà de tres parts: a la primera, explicaré les utilitats que ha tingut la música durant la història, des de l’època clàssica fins al segle XX; a la segona, com incideix la música a la ment, explicant el recorregut que fan les ones sonores fins al cervell i donant exemples dels usos de la música actualment dins els camps de la medicina i la curació; i a la tercera, exposaré el meu experiment fet a la Biblioteca de l’EPSEVG (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú). L’experiment es basa, sobretot, en com afecta la música a les diferents persones. Per a fer aquest treball, m’he basat en diferents llibres i he buscat informació a d’altres fonts, a Internet i a enciclopèdies.

Conclusió
Ara que ja tinc més informació sobre com afecta la música al cervell d’una persona, he comprovat que la hipòtesi que es planteja a la introducció és certa (o sigui, que la música afecta a la ment humana). Llegint sobre aquest tema he pogut comprovar que sí, que la música pot ser molt útil per ajudar la gent, sobretot amb problemes més mentals que físics, però que no és la total solució. En el capítol on s’exposen els experiments realitzats mitjançant la música, ho he expressat tal i com ho explica l’autor Don Campbell, ja que són exemples realment interessants i amb uns arguments bastant vàlids; però potser es deixa de dir el més important: tota aquesta gent no ha aconseguit superar els seus problemes gràcies únicament a la música, molts d’ells també utilitzen dins les seves sessions imatges i temps d’escolta per part d’altres persones. No diré que la música no hagi ajudat en aquest procés, però, a part de les propietats curatives que tingui, ha servit com a placebo, com a excusa per a adonar-se de la realitat en la qual vivien i veure que era en ells mateixos on residia la solució a allò que els preocupava.

Fonts documentals
Bibliografia Blacking, John, Fins a quin punt l’home és músic?. Vic, Eumo Editorial, 1994. Bonny, Helen L.; Savary, Louis M.; La música & su mente. Cómo la música puede transformarnos interiormente. Madrid, EDAF S.A., 1994. Campbell, Don, El efecto Mozart: Experimenta el poder transformador de la música. Barcelona, EDICIONES URANO S.A., 1998. Ducourneau, Gérard, Musicoterapia. La comunicación musical: su función y sus métodos en terapia y reeducación. Madrid, EDAF S.A., 1988. Smith, Edward E.; Nolen-Hoeksema, Susan; Fredrickson, Barbara; Loftus, Geoffrey R; Introducción a la psicología. Madrid, Thomson Editores Spain, 2003. Storr, Anthony, La música y la mente. El fenómeno auditivo y el porqué de las pasiones. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica S.A, 2007. Worchel, Stephen; Shebilske, Wayne; Psicología. Fundamentos y Aplicaciones. Madrid, PRENTICE HALL IBERIA, 1998. Webgrafia Mortifee, Ann; [en línia] [Consulta: 11 desembre 2008] Disponible a: Salud Mental; Eutimia.com, 2006 [en línia] [Consulta: 3 setembre 2008] Disponible a: Scott Molly; Canali Designs, 2004 [en línia] [Consulta: 8 octubre 2008] Disponible a: The international conference on science and consciousness; The Message Company, 2004 [en línia] [Consulta: 29 setembre 2008] Disponible a:

 

Cercador de treballs

Ara és novetat