Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'arribada de la democràcia a l'àmbit local. La Transició al Garraf

Senyor X


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Els principals objectius que es pretenen resoldre amb aquest treball són els següents: - Conèixer els fets més destacats de la Transició al Garraf. - Recopilar i estudiar informació “objectiva” (llibres, premsa, etc.) sobre aquest període a la comarca. - Realitzar entrevistes a diferents personalitats relacionades (testimonis de primera mà o investigadors). - Sintetitzar la informació, comparar-la i extreure conclusions. La Transició (1975-1982) és allà on trobem les arrels del nostre model de país. Ara, en una situació de crisi econòmica, social i política busquem de forma crítica les causes en aquest període; qüestionem si ho vam fer bé, per què ho vam fer d’aquesta manera i no d’una altra. Potser hi ha molt a millorar i potser moltes coses es van fer erròniament. Per tant, en els últims temps, els fets, de caire polític, succeïts ens transporten quaranta anys enrere (morts de personatges importants, crisi del sistema, debat sobre la Constitució, desprestigi de la monarquia, etc.). És per aquest motiu que em plantejo apropar-me a investigar com es van viure aquests anys a la meva comarca, el Garraf, com van ser les últimes hores del franquisme instal·lat als consistoris, com van organitzar-se els primers partits polítics abans clandestins, com van testimoniar l’arribada del desitjat somni de la democràcia i com van alçar el gran castell del sistema vigent actualment, però sobre tot, com recorden, a dia d’avui, aquella època aquells que amb els seus ulls van presenciar una de les transformacions més rellevants del segle XX en la història del nostre país.

Contingut
El treball està estructurat de la següent forma: en primer lloc, s’estableix una divisió en dos grans blocs corresponents a les etapes 1975-1979 i 1979-1982. Amb això he volgut destacar allò que considero que és el gran punt d’inflexió en la construcció del nou sistema a escala comarcal, les primeres eleccions municipals. En cadascun d’ells es parteix d’una crònica a nivell espanyol i català per contextualitzar els fets. Però, si en el primer bloc parlo sobre els últims consistoris franquistes, el sorgiment dels partits i els moviments reivindicatius, en el segon englobo les primeres eleccions municipals i la primera legislatura. D’altra banda, he afegit als annexos les taules i gràfics de cadascuna de les convocatòries electorals, alguns retalls i articles de premsa interessants i documentació com les actes dels ajuntaments, així com les diferents entrevistes totes elles íntegres.

Conclusió
Es poden resumir les conclusions en la següent afirmació: quaranta anys després, els protagonistes polítics de la Transició al Garraf recorden amb enyorança un període carregat de tensions en diversos aspectes, però també de voluntat de canvi i de compromís i fan una bona valoració dels sacrificis per arribar a la democràcia. Com a punt final, val a dir que, tractant-se d’un objecte d’estudi pertanyent a les ciències socials, manca d’una objectivitat absoluta. Tanmateix, l’anàlisi ha intentat apropar-s’hi mitjançant el contrast i la síntesi de les diverses perspectives, tant les despreses de la premsa com de les entrevistes.

Fonts documentals
1. Fonts orals (Enregistraments sonors) González i Rovira, Josep. Vilanova i la Geltrú, 3-XII-2014 Marcé i Gea, Lluís. Sitges, 29-XI-2014 Orriols i Sendra, Esteve. Vilanova i la Geltrú, 5-XII-2014 Serra i Villalbí, Jordi. Sitges, 1-XII-2014 Vidal i Urpí, Joan. [Qüestionari per escrit.] Cubelles, 14-XII-2014 2. Fonts escrites - AUTORS DIVERSOS. La Enciclopedia del Estudiante. 08-Historia de España. Madrid: El País – Santillana, 2005. - AUTORS DIVERSOS. Diari de Vilanova – 150 anys. Vilanova i la Geltrú: Diari de Vilanova, 2000. - AUTORS DIVERSOS. La Mirada del Tiempo (Memoria gráfica de la historia y la sociedad españolas del siglo XX). 7-La Transición. Madrid: El País, 2006 - CANALES SERRANO, Antonio Francisco. Passatgers de la mateixa barca. La dreta de Vilanova i la Geltrú (1903-1979). Lleida: ECD, 1993. - CERCAS, Javier. Anatomía de un instante. Barcelona: Mondadori, 2009. - CLAVER ROSO, Manuel. Testimonis. PSUC de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú: Iniciativa per Catalunya Verds de Vilanova i la Geltrú, 2011. - FARRÉ, Ramon; MORAL, Sixte. Malgrat tot, avançàvem. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions, 1981. - GUILLAMONT, Griselda; SANTIAGO, Yolanda. 10 anys d’ajuntaments democràtics. Vilanova i la Geltrú: Comissió Institucional de Celebració del Desè Aniversari dels Ajuntaments Democràtics, 1990. - FOGUET i BOREU, Francesc. L’alternativa unitària: L’Assemblea Democràtica de Vilanova i la Geltrú (1976-1977). Vilanova i la Geltrú: Consell Comarcal del Garraf, 2006 - GONZÁLEZ AYALA, Miguel Ángel. Memòria d’una lluita: Les Comissions Obreres de Vilanova i la Geltrú (1967-1978). Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions, 2008. - MUÑOZ DE MORALES, Mary. L’oposició antifranquista i l’Assemblea de Catalunya al Garraf. Les Roquetes del Garraf: GRUP d’Investigadors de les Roquetes del Garraf, 2007. - PANIAGUA, Javier. La transición democrática. De la dictadura a la democràcia en España (1973-1986). Madrid: Anaya, 2009. - PREGO, Victoria. Presidentes. Veinticinco años de historia narrada por los cuatro jefes de Gobierno de la democracia. Barcelona: Plaza Janés, 2000. - PUIG ROVIRA, Francesc X. L’Entesa per Cubelles: Una experiència de democràcia local. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs i Ajuntament de Cubelles, 1998 - RÀFOLS, Josep Maria. Sis alcaldes de Vilanova i la Geltrú. La casa de la vila de 1946 a 1997. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions, 1997. - SIERRA FARRERAS, Roland. L’Abans: Sitges Yeyé (1960-1979). Sitges: Editorial Efadós, 2013. Diari de Vilanova / Villanueva y Geltrú. Semanario de Información Local L’Eco de Sitges Setmanari de Vilanova i la Geltrú Altra documentació procedent dels arxius històrics (Arxiu Històric Comarcal, Arxiu Històric Municipal de Sitges i Arxiu Històric Municipal de Sant Pere de Ribes) 3. Webgrafia - Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2015) Premsa digitalitzada. Recuperat juliol-gener de 2014-2015 des de http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top - Fundación Transición Española (2008) Hitos principales. Recuperat setembre-desembre de 2014 des de http://www.transicion.org - Ajuntament de Sitges (2007) Coneix la institució. Recuperat juliol de 2014 des de http://www.sitges.cat/html/la_institucio/coneix_la_institucio/coneix_la_institucio.html - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (2009) Resultats electorals per convocatòries. Recuperat juliol de 2014 des de http://www.vilanova.cat/app/eleccions/historic - http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2006/88350/delpenedes_a2006n13p67.pdf (FOGUET i BOREU, Francesc. “Atado y bien atado”: De la dictadura a la monarquia, de Vilanova i la Geltrú estant”. Del Penedès, núm. 13 (hivern 2005- 2006), p. 67-75.) - Idescat (2015) Població Garraf. Distribució per municipis. Any 1975. Recuperat setembre de 2014 des de http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=2&V1=17&V3=866&V4=66&A LLINFO=TRUE&PARENT=1&DISTRI=TRUE&CTX=B&ANYS=1975 - Departament de Governació i Relacions Institucionals (2015) Dades electorals de totes les convocatòries. Recuperat juliol-octubre de 2014 des de http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.7afe5e30d6ce524f8e6 29e30b0c0e1a0/?vgnextoid=095fe4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCR D&vgnextchannel=095fe4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

 

Cercador de treballs

Ara és novetat