Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Insectes a la Cassola: Contingut en Nitrogen Proteic i Importància de l'Entomofàgia en les Societats

Chosen Cap'n


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Els principals objectius d'aquest treball de recerca es basen en trobar el nitrogen proteic de determinades espècies d'insectes (les que hi havia disponibles) i comparar aquests valors amb el trobat en l'anàlisi de les gambes (crustaci popular i molt consumit en la nostra àrea). A banda de la determinació del nitrogen proteic de diferents mostres s'ha portat a terme una enquesta per trobar quin és l'impacte de l'entomofàgia en la nostra societat i com s'acceptaria la cuina amb insectes. Vaig triar aquest treball de recerca ja que volia fer un treball relacionat amb la Bioquímica, una de les vessants de la ciència que més m'agrada. Em va semblar molt interessant ja que engloba als artròpodes i, especialment, als insectes que són la classe d'animals més abundant i diversificada del planeta. Vaig creure que era un tema d'interès i, sobretot, d'actualitat, que s'ha de tenir en compte i que donarà molt a parlar en les pròximes dècades per motius mediambientals, econòmics i biològics i sobre el qual la gent no està molt conscienciada.

Contingut
Aquest treball de recerca tracta de l'entomofàgia o el consum d'insectes com a font d'aliments. S'ha investigat el contingut en nitrogen proteic de diferents insectes i s'ha comparat amb el contingut en gambes, crustaci popularment més consumit i disponible en aquesta zona. Per altra part, s'han fet enquestes per veure com en les nostres contrades s'aaceptaria una cuina entomofàgica. El treball s'acompanya amb una sèrie de receptes i preparacions de cuina amb insectes.

Conclusió
Les conclusions del treball són que tenint en compte els resultats obtinguts al laboratori, les gambes contenen un valor dos cops més gran en nitrogen proteic que la resta d'insectes estudiats, entre els quals, els grills semblen tenir els que més. Tanmateix altres factors s'han de tenir en compte i no es tracta de la proteïna en massa, ja que és conegut que aquest valor és bastant similar entre aquests artòpodes. Això s'explica doncs, degut a que les proteïnes no només contenen Nitrogen, que els gambes contenen mols altres compostos nitrogenats el Nitrogen dels quals s'inclou en el valor obtingut (àcids nucleics, productes d'excreció...), factors mediambientals de l'entorn de les gambes, etc. Per altra banda, pel que fa a les enquestes s'observa una clara contrarietat envers la cuina amb insectes. I entre ambdós gèneres, les dones mostren una llegure actitud més negativa respecta l'entomofàgia.

Fonts documentals
Les fonts documentals i consultades en aquest treball de recerca van ser diverses. Per una banda, el treball es basa en un document (EDIBLE INSECTS: Futura Prospects for Food and Feed Security) publicat per la FAO (Organització de les Nacions Unides pels Aliments i l'Agricultura) a Roma, 2013. A més es va consultar un llibre de receptes basades en insectes i per altra banda, es van visitar diferents pàgines web especialitzades en l'entomofàgia i en els procediments i experiments químics de la determinació de nitrogen.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat