Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de les resistències en antibiòtics betalactàmics

Fluor


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
La idea de fer el treball va sorgir d'una notícia escoltada a la televisió que incidia sobre el problema sanitari que suposa pel centres hospitalaris l'existència de microbis resistents als antibiòtics. Resulta que aquests microorganismes cada cop generen més resistències i per tant és més difícil tractar-los. Això em va generar una sèrie de preguntes: com és que es fan resistents?, no s'estan investigant nous antibiòtics?, no s'administren adequadament?. I aquestes preguntes van ser la llavor del meu treball.

Contingut
El treball s'estructura en tres blocs. Primerament es fa una recopilació de coneixements teòrics sobre els diferents fàrmacs antimicrobians, posant especial interés en els antibiòtics. De cada grup es detallen els mecanismes d'acció i de resistència. Entre els antibiòtics s'aprofundeix especialment en els antibiòtics betalactàmics, que són el grup d'utilització més estesa. El segon bloc consisteix en una part pràctica d'elaboració i interpretació d'antibiogrames, portada a terme a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Combinant els coneixements teòrics adquirits en la primera part i l'experiència pràctica a l'hospital, en el tercer bloc s'analitza un cas clínic complexe, d'un malalt infectat per un bacteri multiresistent.

Conclusió
S'ha pogut constatar que és impossible impedir que els microorganismes generin al llarg del temps resistències als antibiòtics. En el cas dels antibiòtics betalactàmics, les resistències principals són la producció d'enzims betalactamases i la modificació de les proteïnes implicades en el reconeixement de l'antibiòtic o de la formació de la membrana bacteriana. Per combatre aquestes resistències només queden dues estratègies: activar protocols adequats per seleccionar el millor antibiòtic en cada cas i així retardar l'aparició de noves resistències, i òbviament la investigació en nous antibiòtics i noves maneres d'inactivar les resistències.

Fonts documentals
Entre altres articles científics, els més rellevants han estat: Marín, M. i Gudial, F. Antibióticos betalactámicos. Marco, F. Resistència bacteriana. Aspectes generals. Siegel, S., Rhinehar, E., Jackson, M., Chiarello, L. Management of Multidrug-Resistent Organisms in Healthcare Settings. Cisneros, J.M. et al. Global impact of an educational antimicrobial stewardship programme on prescribing practice in a tertiary hospital center.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat