Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'ànima del piano

Hipatia


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
La primera vegada que vaig visitar una classe de música, el piano va ser l’element que em va cridar més l’atenció. Després d’uns quants anys estudiant música i molts tocant el piano, he tingut la curiositat de preguntar-me com és que tocant una tecla soni un so, com es produeix aquest so? Com es pot fer música a través de 52 tecles blanques i 36 negres? És aquí on vull demostrar que la resposta a aquestes preguntes es troba a la física i les matemàtiques. Que el piano, a part de ser un instrument amb el qual podem interpretar peces musicals, també és un conjunt de palanques i mecanismes els quals tenen la finalitat de percudir una corda i produir un so. Aquesta idea em va portar a desenvolupar la meva hipòtesi: És possible demostrar la relació existent entre la física dels sons i l’afinació del piano; i per demostrar si era certa o falsa, vaig endinsar-me a l’estudi de l’afinació del piano.

Contingut
El treball s’inicia fent un recorregut històric des de l’antiga Grècia fins a finals del s. XX, amb el qual he descobert que filòsofs i pensadors ja es preocupaven per l’estudi de la relació entre les matemàtiques i la música. A més a més, he pogut observar que molts compositors van utilitzar mètodes compositius basats en la combinatòria o la simbologia numèrica, entre d’altres disciplines matemàtiques. Tot seguit, he fet un recorregut conceptual pel món de l’acústica podent esbrinar realment que s’amaga darrere d’un so o de l’afinació del piano. De tots aquests conceptes, vaig fer-ne una tria per tal de desenvolupar la part pràctica, consistent en explicar com i perquè s’afina un piano.

Conclusió
He pogut arribar a la conclusió que la meva hipòtesi es verificava des de diferents punts de vista. He comprovat, gràcies a dades històriques, que la relació entre matemàtiques i música és totalment existent i també necessària per al desenvolupament de la pròpia música. D’altra banda, a partir dels conceptes bàsics d’acústica estudiats, també és possible demostrar que sense aquests fenòmens físics, la música no podria ser possible. Finalment, aquests dos punts de vista es sintetitzen en els mètodes d’afinació d’un instrument, on és necessari comprendre les relacions existents entre física, matemàtiques i música.

Fonts documentals
Bibliografia: María Cecília Tomasini, El fundamento matemático de la escala musical y sus raíces pitagóricas. // Emilio Luís-Puebla, ¿Matemáticas en la Música?// Vicente Liern Carrión, Las matemáticas de Johann Sebastian Bach. Webgrafia: El fil de les clàssiques http://blocs.xtec.cat/elfildelesclassiques/2008/11/22/celebrem-santa-cecilia-amb-musica-de-lantiga-grecia/ // Revista de la música culta: Filomúsica http://filomusica.com/filo11/paula.html//Relaciones entre la música y las matemáticas http://tanis.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io5/public_html/p2.html// Pitàgores http://www.um.es/docencia/pherrero/mathis/pitagoras/pitagor.htm // Ondas de propagación http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/sound/tralon.html // Partes del piano http://www.partspiano.com/nomenclator_es.htm // Audenis. El piano: mecànica http://www.audenis.com/cat/articles/arti_9.html

 

Cercador de treballs

Ara és novetat