Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Model d'excel·lència en gestió turística

pulpo


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Des de ben petit m'ha apassionat el fet de viatjar. Conèixer nous indrets i cultures sempre m'ha cridat força l'atenció i ha provocat que, en un moment donat, davant la possibilitat d'aprofundir en un àmbit com és, en definitiva, el turisme, em plantegés portar a terme un treball de recerca que abordés tots aquests temes. A més a més, també estava interessat en arribar a entendre la psicologia del viatger i en poder investigar sobre el màrqueting i la publicitat, amb la intenció d'elaborar un treball que pogués resultar visual i atractiu. En definitiva, va estar enfocat a un àmbit empresarial. Els objectius que pretenia assolir van ser dos. En primer lloc, identificar i analitzar uns determinats elements clau, per tal de planificar l'estratègia necessària per a obtenir un model d'excel·lència en gestió turística. En segon lloc, aconseguir elaborar una proposta de pla estratègic basada en la identificació d'aquests elements al model turístic de Sitges.

Contingut
El treball es divideix en dos grans apartats. La primera part es basa en la recerca, la identificació i l'anàlisi de quins haurien de ser els elements clau a treballar en la construcció d'un model d'excel·lència en gestió turística global. A la vegada, aquesta part es troba subdividida en quatre apartats, els quals estableixen quins són aquests elements necessaris per a l'obtenció del model: la identificació d'elements clau de models d'excel·lència turística a escala mundial; la comprensió del turista des d'una perspectiva psicològica, junt amb la valoració de la satisfacció del client; la formació, la capacitació i el lideratge dels professionals en el sector; la definició d'una estratègia adequada; i, per últim, el disseny d'una bona campanya de màrqueting i de promoció. Per una altra banda, a partir d'aquesta anàlisi, vaig elaborar la part pràctica del treball, la qual consistí en l'elaboració d'una proposta de pla estratègic adient per al model turístic de Sitges que demostrés la importància dels elements estudiats anteriorment. En aquesta última part, ha estat treballada força la presentació i un disseny visual i atractiu.

Conclusió
Després d'un llarg procés d'anàlisi i d'una aplicació a un cas concret (el model turístic de Sitges), he arribat a la conclusió de la necessitat d'identificar una sèrie d'elements clau que permetin dissenyar un model d'excel·lència en gestió turística, com poden ser l'alta capacitació i formació dels treballadors en el sector o la definició d'una estratègia que mostri quina pot ser la manera de competir més adequada en un mercat tan competitiu com l'actual. Per últim, a partir de l'elaboració de la proposta de pla estratègic, he pogut comprovar com aquest és una eina essencial en la construcció del model, ja que contempla tots aquests elements. Finalment, caldria destacar que la realització d'aquest treball m'ha comportat una inversió de temps i esforç molt considerable, però que una vegada finalitzat, he descobert com he pogut aprofundir en la recerca d'informació d'una àrea temàtica determinada, valorar com la visió i la planificació estratègica seran eines que podré aplicar a molts projectes posteriors futurs, i per últim, saber portar a la pràctica uns conceptes prèviament estudiats.

Fonts documentals
La recerca d'informació ha estat clau a l'hora de realitzar aquest treball de recerca. Han estat utilitzades diferents fonts, entre les quals m'agradaria destacar entrevistes a agents que formen part del sector o enquestes a turistes a peu de carrer. A la vegada, ha estat molt important i valorada la informació extreta de pàgines web i vídeos en línia de persones rellevants de determinats àmbits del turisme. També, el contingut de diversos llibres i articles del món empresarial i de la psicologia del viatger ha contribuït a una millor elaboració del treball. A continuació es presenten algunes fonts documentals utilitzades. Llibres: - García-Mas A., García-Mas A. La Mente del Viajero. Thompson, Madrid (Espanya), 2005, 1a edició. - ESADE Business School. El MBA de ESADE. Planeta, Barcelona (Espanya), 2010, 1a edició. - Grup edebé. Economia l’empresa I. Edebé, Barcelona (Espanya), 2008, 2a edició. Articles i revistes: - Galluci C. (ESADE). Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa. Cuadernos cinco días. - Gimbert X. El núcleo estratégico como modelo de gestión ante la complejidad. Harvard Deusto, septembre 2009, pàgines 37-48. - Vives L. Claves para el presente y el futuro del sector. Harvard Deusto, pàgines 68-74. - Agència de Promoció Turística de Sitges. Pla d’Accions 2013, febrer 2013. Webgrafia: - LIDERATGE.. - DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA. . - POLÍTIQUES DE FORMACIÓ. . - SITUACIÓ GLOBAL DEL TURISME A NIVELL MUNDIAL.. - TIPUS DE TURISME.. - MÀRQUETING I ESTRATÈGIA TURÍSTICS. . - ESTRATÈGIA.. - MODEL D’EXCEL·LENCIA. . LOS ÁNGELES. . - STRATEGIC MARKETING PLANNING. . - VISIT CALIFORNIA - BARCELONA, PERCEPCIÓN DE LIMPIEZA.. - BARCELONA, CUIDA DE TUS PERTENENCIAS. - TURISME DE BARCELONA . - PLA ESTRATÈGIC BARCELONA 2015-2020.. - PHILIP KOTLER, ESTRATÈGIES GUANYADORES.. - MICHAEL PORTER, ¿QUÉ ES ESTRATEGIA? . - XAVIER GIMBERT, NÚCLEO ESTRATÉGICO. - PLA ESTRATÈGIC.. - BALANCED SCORECARD. . - INDICADORS DEL PLA ESTRATÈGIC. . - SATISFACCIÓ DEL CLIENT.. - INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL. . - EMOCIONS I PENSAMENT. . - APRENENTATGE D’IDIOMES. .

 

Cercador de treballs

Ara és novetat