Estàs a : Inici » Treball de Recerca


“Casa Ametller”. Qualitat i tradició a casa nostra.

CMP156


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Com sabem, el mercat de la fruita i la verdura és molt ampli i hi han moltes empreses competitives dedicades a aquest sector, per tant, posicionar-se en aquest mercat no és gens fàcil, cosa que Casa Ametller ha aconseguit. Com a consumidora vaig notar una diferenciació del seu producte respecte al d’altres societats, fet que em va incitar a comprovar àmpliament si aquesta diferència era captada per la població, no només de Vilanova i la Geltrú, sinó també de Barcelona i Vilafranca del Penedès. Per fer-ho, vaig realitzar enquestes tant a la població de les 3 ciutats com als clients de l'empresa. Finalment, vaig decidir fer un experiment de mercat per tal de reforçar la meva hipòtesi inicial i veure si realment els consumidors captaven la qualitat del producte de Casa Ametller, confirmant el posicionament que aquesta empresa ha aconseguit fins el dia d’avui.

Contingut
El meu treball es divideix en quatre parts principals: la part teòrica, la part teòrico-pràctica, les enquestes i per últim l’experiment de mercat que vaig realitzar. La part teòrica consta d’una introducció de la història de l’empresa, la seva filosofia i els treballadors d’aquesta i la part teòrico-pràctica es basa principalment en la gamma de productes de Casa Ametller i el seu posicionament, entre altres apartats significatius. En quan a les enquestes realitzades, les dividim en dos blocs: les que vaig fer a la població de les tres ciutats esmentades anteriorment i les enquestes que faig fer als clients. Finalment, trobem l’experiment de mercat, el qual va consistir en donar a provar a 25 enquestats un producte de tres societats diferents, un dels quals corresponia a Casa Ametller. Aquests havien d’escollir quin dels tres productes els havia agradat més, per tant, va ser un element clau per afirmar la meva hipòtesi o descartar-la.

Conclusió
Un cop vaig realitzar les enquestes tant a Vilanova i la Geltrú, Barcelona i Vilafranca del Penedès i vaig fer el meu experiment de mercat, vaig poder afirmar que la qualitat dels productes de Casa Ametller és percebuda pels consumidors. A més a més, aquesta empresa ha aconseguit crear un concepte a la ment dels consumidors, ja que aquests la relacionen com una empresa que ofereix un producte de qualitat i fresc. Cal remarcar, que el fet d’oferir un producte amb unes característiques diferents al d’altres empreses del sector i haver aconseguit que el consumidor hagi captat aquesta diferenciació en el seu producte, és un fet molt destacable, ja que ha aconseguit fidelitzar als seus clients tot i haver moltes societats que es dediquin al mateix sector que Casa Ametller. Un cop vaig realitzar les enquestes tant a Vilanova i la Geltrú, Barcelona i Vilafranca del Penedès i vaig fer el meu experiment de mercat, vaig poder afirmar que la qualitat dels productes de Casa Ametller és percebuda pels consumidors. A més a més, aquesta empresa ha aconseguit crear un concepte a la ment dels consumidors, ja que aquests la relacionen com una empresa que ofereix un producte de qualitat i fresc. Cal remarcar, que el fet d’oferir un producte amb unes característiques diferents al d’altres empreses del sector i haver aconseguit que el consumidor hagi captat aquesta diferenciació en el seu producte, és un fet molt destacable, ja que ha aconseguit fidelitzar als seus clients tot i haver moltes societats que es dediquin al mateix sector que Casa Ametller. Així doncs, el conjunt d’aquests factors em permeten confirmar la meva hipòtesi inicial, demostrant que Casa Ametller és una empresa que ofereix un producte diferenciador i que els clients ho perceben.

Fonts documentals
Per poder realitzar el meu treball, vaig fer una entrevista a la dirigent del departament de Màrqueting de Casa Ametller i a una encarregada d’una botiga de Vilanova i la Geltrú. El fet de ser un estudi d’una empresa de casa nostra i no ser cap multinacional, van fer que no trobes gaire informació per Internet, tot i haver consultat la pàgina oficial de l’empresa, la qual és: http://casaametller.net/ entre altres per acabar de complementar la informació, però gaire bé tot el treball es basa en les entrevistes realitzades. Totes les pàgines webs visitades les trobem a la webgrafia del meu treball.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat