Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Els castells del sud de Barcelona, un nou atractiu.

BARBANEGRA


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Els castells sempre han estat una part important del patrimoni històric i cultural de qualsevol territori. Sempre m'han cridat l'atenció i és per això que comparant els de les nostres comarques i els d'altres llocs que he visitat, m'he adonat que els nostres castells estan molt poc aprofitats turísticament parlant. És per aquest això que el meu treball ha consistit en analitzar i estudiar diferents aspectes dels castells per tal de poder elaborar una guia turística que permeti començar a acostar aquest important llegat històric a tothom.

Contingut
La primera part del treball consta d'un estudi del context històric. La segona part ha estat un estudi detallat de cadascun dels setze castells que he treballat,: situació geogràfica, història del castell, estructura arquitectònica, ús i estat actuals i una opinió personal després de cada visita als diversos castells. En aquest darrer punt, s'hi inclouen aspectes a millorar per part de l'administració. És per aquest motiu, que la tercera part del treball consta d'una sèrie d'entrevistes als regidors de cultura i turisme dels ajuntaments implicats per tal de conèixer fins a quin punt, aquests estarien disposats a mantenir i promocionar el castell de la seva localitat. Finalment, he elaborat una petita guia turística de setze castells que permetria començar a promocionar un nou tipus de turisme a la zona.

Conclusió
La majoria de castells que he visitat fora de les nostres comarques estan promocionats turísticament, mentre que els d'aquí són, en bona part, desconeguts. Havent realitzat el meu treball,crec que els nostres castells es podrien promocionar molt més i jo voldria començar a fer-ho amb la meva guia turística. Amb això espero contribuir a la millora del turisme a la nostra zona i que aquesta no només sigui destinació de platja, sinó també de castells.

Fonts documentals
A més de la informació extreta a partir de les enquestes als diferents ajuntaments, he extret informació de diferents pàgines web i dels següents llibres i publicacions: CRUANYES, Josep;ORTIZ Roser. Història de Catalunya. Barcelona: Ed.Teide,1989. D'ABADAL, Ramon. Els primers comtes catalans. Volum 1. Barcelona: Edicions Vicens Vives,1987. MEDINA, Vicente A. El castillo de Aramprunya y su término en la historia. Begas. Barcelona:Manuel Pareja,1982. ORRIOLS, M. Lluïsa; SORNÍ Xavier. Cessió en comanda del castell de Cubelles el 1511.Quadern Reembres. Vilanova i la Geltrú: Reembres,1996. SOBREQUÉS,Santiago. Els grans comtes de Barcelona. Volum 2. Barcelona: Edicions Vicens Vives,1987. VIRELLA i BLODA, Albert. Canyelles mil·lenària. Quaderns de cultura local VII Canyelles. Sant Sadurní d'Anoia:Institut d'estudis penedesencs. 1990.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat