Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La creació d'una gestoria a Vilanova i la Geltrú

Mar


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Vaig decidir fer aquest tema per poder-me ficar en la pell d'un emprenedor i així conèixer com era el procés que havia de fer i amb quines facilitats i dificultats es trobava. Fer-ho, em podria ajudar a conèixer més sobre el món empresarial, en el qual hi vull treballar. Les hipòtesis que em vaig plantejar van ser quin era el procés de creació d'una empresa i si era factible crear una gestoria a Vilanova i la Geltrú.

Contingut
En aquest treball he explicat tot el procés que he seguit per a crear una empresa i els elements que he necessitar per fer-ho. Cal dir que tots els elements del treball són reals: el local, la treballadora, els mobles, el preu de tot el material, etc. També he creat una web i altres elements per promocionar l'empresa com un tríptic o una targeta de presentació.

Conclusió
He pogut respondre les dues hipòtesis, ja conec els procediments de creació d'una empresa i sé que pot ser factible crear una gestoria tot i que hi ha molta competència. A més, també he pogut aconseguir aquesta altra visió de l'empresa que buscava tenir. He pogut comprendre millor el seu funcionament i apreciar aquells elements que des de la perspectiva de consumidors no podem fer.

Fonts documentals
Per elaborar el treball he extret fonts del dossier de La Cultura Emprenedora, elaborat per la Mancomunitat del Penedès-Garraf i la resta d'informació la he extret d'internet.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat