Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de l'argumentació emocional en deu discursos parlamentaris

Plena de Seny


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
La motivació per aquest treball ve donada per la carrera universitària que vull estudiar: periodisme d’investigació en l’àmbit polític. Tanmateix, cal dir també que el desencadenant del treball va ser la lectura d’un article de Máriam Martínez – Bascuñán (professora titular de Ciències Polítiques en la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid) anomenat El presidente Hollande no tiene cuerpo publicat el dia 5 de maig del 2014 a la revista d’humanitats i economia La maleta de Portbou. Així, entre els objectius principals destacaria trobar proves (evidències) en els discursos que ens confirmin o refusin que hi ha diferències entre els discursos dels parlamentaris i parlamentàries a l’hora de construir les seves argumentacions. I, d’altra banda, els objectius secundaris fan referència a investigar el llenguatge no verbal dels parlamentaris/àries i si el llenguatge utilitzat afecta a les idees claus del discurs ideològic.

Contingut
Aquest treball planteja la següent pregunta de recerca: Hi ha diferències entre els discursos dels parlamentaris i de les parlamentàries pel que fa a l’exposició dels seus arguments en el sentit que elles incorporen emocions i ells no?, amb la següent hipòtesi: Sí, les parlamentàries incorporen també en els seus discursos aspectes relacionats amb la seva vida personal, les seves experiències, la quotidianitat i la percepció de les qüestions públiques perquè no interposen una barrera entre l’esfera pública i l’esfera privada. Per a fer el treball, doncs, s’ha abordat una metodologia basada, d’una banda, en l’anàlisi del discurs per tal d’interpretar el seu contingut mitjançant l’estudi de les propietats textuals, i d’una altra, basada en la teoria de l’argumentació, on s’ha discriminat la informació dels discursos en els àmbits de la lògica, de la dialèctica i de la retòrica.

Conclusió
El resultat del treball no confirma la hipòtesi plantejada però ens aporta informacions importants al respecte. D’aquesta manera, elements relacionats amb l’experiència personal del parlamentari/ària de la vida quotidiana podrien estar més lligats a la filosofia o ideari polític d’aquest/a que no pas a una qüestió de sexe, però podria ser determinant també la seva posició institucional (govern o oposició).

Fonts documentals
Els deu discursos parlamentaris citats en el treball. Bibliografia relacionada amb l'anàlisi del discurs i la teroa de l'argumentació. A manera d'exemple: BELTRAN DEL REY, Jordi (2006) Argumentar una capacitat filosòfica (saber argumentar per poder conviure). Memòria de la llicència d’estudi Curs 2005-2006. http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200506/memories/1103m.pdf Consultat juliol 2014 CASSANY, D.; CASTELLÀ, J.Mª (2010) “Aproximación a la literacidad crítica”. http://www.academia.edu/2976100/Aproximaci%C3%B3n_a_la_literacidad_cr%C3%ADtica Consultat octubre 2014 Parlament de Catalunya http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=6737071&p_cp3=6737182 http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/10p027.pdf http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/10p027.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat