Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La mort cel·lular: Diferenciació entre l'apoptosi i la necrosi.

HeLa


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
L'objectiu d'aquest treball és, principalment, diferenciar dos tipus de mort cel·lular, les quals són l'apoptosi i la necrosi i així observar quin podria ser un tractament alternatiu per a la cura del càncer. La motivació per a poder realitzar aquest treball ha sigut el gran interès que sempre he tingut cap a les cèl·lules i el fet d'haver estudiat poc la mort cel·lular em va cridar molt l'atenció.

Contingut
El treball consta d'una part teòrica, en la qual s'analitzen les diferent característiques de les dues morts cel·lulars -apoptosi i necrosi- i les característiques de les cèl·lules cancerígenes amb les quals s'ha treballat. D'altre banda, hi ha una part pràctica, realitzada al centre IDIBELL, on s'han dut a terme diversos experiments per tal d'evitar que les cèl·lules obtinguin energia i així observar com moren depenent dels compostos i condicions del medi en les quals es troben.

Conclusió
Observem que tant el Q-VD com la necrostatina no actuen com a protectors, ja que concloem que per una banda la necroptosi no té relació amb la necrosi, i per l’altre, que s’hi hauria d’afegir més quantitat de Q-VD per a que aquest actués com a protector. D’altre banda, si evitem que es dugui a terme la glucòlisi, les cèl·lules moren per apoptosi, mentre que les cèl·lules que no tenen glucosa moren per necrosi o apoptosi depenent del tipus de línia cel·lular amb la qual es treballa. Finalment, observem que si les cèl·lules no tenen glucosa, moren en altes quantitats demostrant la gran dependència que tenen les cèl·lules cancerígenes de la glucosa com a mètode d'obtenció d'energia.

Fonts documentals
Entre altres, els més importants són: SKLOOT, Rebecca. La vida inmortal de Henrietta Lacks. Ediciones planeta Madrid (2010). LEÓN ANNICCHIARICO, Clara Lucía. Inducción de la muerte por privación de la glucosa en diferentes líneas de sarcomas. Tesis de màster, Universitat de Barcelona. MUÑOZ PINEDO, Cristina. Signaling pathways that regulate life and cell death: Evolution of Apoptosis in the Context of Self-Defense. En: Self and Nonself. Editat per: LÓPEZ- LARREA, Carlos (2012). Pàg. 124-143. C MUÑOZ-PINEDO; N EL MJIYAD; J-E RICCI. “Cancer metabolism: current perspectives and future directions”. Nature (2012). MUÑOZ PINEDO, Cristina. El metabolismo del cáncer. SEBBM divulgación (Agost 2013).LIZARBE IRACHETA, Mª Antonia. El suicidio y la muerte celular. Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp) Vol. 101, Nº. 2, pp , 2007 VIII Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica: http://www.rac.es/ficheros/doc/00553.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat