Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Els parts hospitalaris. Mètodes i tendències

viulavida


Centre: ?. Tutor: ?

 

Introducció
Quan em vaig plantejar el treball de recerca vaig tenir molt clar, des d’un principi, que volia tractar un tema relacionat amb la meva futura professió: la de llevadora o matrona. Com a estudiant de segon de batxillerat, tant les ganes com l’esforç que estic dedicant a la meva formació són per a aconseguir el meu objectiu: esdevenir llevadora. I per aquest motiu el present treball l’he plantejat com una via per a conèixer una mica més la professió sobre la qual em vull dedicar en el futur. Des de ben petita que sempre m’ha despertat una gran curiositat tot allò que té a veure amb el naixement d’un nadó perquè considero que és un moment molt important, i alhora delicat i fascinant, tant per a la mare com per al fill. Tot i que el món de la ginecologia i de l’obstetrícia és molt ampli, en el treball m’he volgut centrar en el moment clau del naixement de la criatura i en les diferents tècniques i metodologies que s’apliquen actualment en els hospitals. L’objectiu principal d’aquesta recerca ha estat informar-me, investigar i conèixer la tipologia de parts que es practiquen, incloent-hi un estudi a fons de les diferents sales de part dels hospitals visitats. Per tal de poder desenvolupar el treball m’he basat en l’estudi estadístic i tècnic de dos hospitals de Catalunya: el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat - Barcelona) i l’Hospital Tortosa Verge de la Cinta (Tortosa - Tarragona). Amb l’estudi d’aquests dos centres també he pogut veure com han evolucionat les tècniques i com la societat també influeix, d’alguna manera, en les diferents tendències a l’hora d’escollir la manera de portar els fills al món. Vist aquest plantejament, la meva hipòtesi per al treball de recerca ha estat la següent: “Estan prou preparats, els hospitals estudiats, per enfrontar-se a qualsevol tipus de part?" Els meus objectius a l'hora de desenvolupar el treball són: · Conèixer què és exactament un part i les seves diferents fases. · Estudiar i comparar els diferents tipus de parts. · Investigar quines tècniques s’utilitzen en cada tipologia de part. · Conèixer, investigar i comparar dos hospitals de Catalunya. · Presentar el nombre de parts i tipus de parts als dos hospitals estudiats. · Observar les sales i les zones de part. · Estudiar el protocol dels parts a Catalunya. · Fer entrevistes als professionals de cada hospital. · Fer fotografies de tots els llocs que se’m permeti visitar. · Descriure i reflexionar sobre els resultats obtinguts de la recerca i del treball de camp.

Contingut
Per poder donar resposta a la meva hipòtesi desenvolupo un cos de treball centrat en els parts hospitalaris, on s'inclou la part pràctica, i és on es dóna la informació sobre els parts per poder entendre les seves fases, les diferents tipologies, i sobretot, per poder conèixer i veure (a través de les fotografies) com funcionen els hospitals maternals. El treball finalitza amb unes conclusions, un cop realitzada la meva recerca, havent dut a terme els objectius proposats i havent donat resposta a la hipòtesi, la qual dóna sentit al meu treball.

Conclusió
L’elaboració d’aquest treball de recerca m’ha aportat un ampli coneixement envers els parts que es practiquen als hospitals actualment. La hipòtesi que em vaig plantejar en un primer moment ha anat evolucionant a mida que he anat avançant en el tema, ja que l’essència del treball no ha estat tant la investigació sinó la pràctica. Si analitzo la hipòtesi plantejada, puc dir que els hospitals estudiats estan ben preparats per dur a terme diferents tipus de parts, però amb una diferència important. Mentre que els parts eutòcics i distòcics es practiquen d’una forma molt similar en els dos hospitals, el part natural només es pot dur a terme dins de l’aigua a l’hospital de Tortosa. Personalment, considero que és una bona opció el fet de poder triar aquest tipus de part poc corrent, ja que s’ha demostrat que aporta molts beneficis tant per a la mare com per al nadó. Per tant, penso que seria un avenç molt positiu que tots els hospitals del nostre país oferissin aquesta opció a les futures mares. He de dir que em va sobtar que un hospital com Sant Joan de Déu, de recent construcció (2010), no oferís el part natural dins de l’aigua. També he observat que, malgrat que es dóna la possibilitat d’escollir el tipus de part que es vol, no sempre s’acaba fent aquell que tria la dona, ja que si hi ha complicacions en el part, és el personal mèdic qui acaba prenent les decisions, prioritzant sempre la salut de la mare i del nadó. Pel que fa als objectius plantejats, tots han estat assolits, si bé m’hauria agradat molt poder assistir a un part en directe. Per temes legals evidents, això no ha estat possible i hauré d’esperar a ser una estudiant universitària en pràctiques per a poder fer realitat aquest desig. El que m’ha resultat més gratificant ha estat el fet de poder accedir a l’interior de la zona de parts i obstetrícia d’aquests hospitals, ja que m’han donat l’oportunitat de poder tocar els instruments o provar els diferents espais dedicats a les fases del part, i tot això m’ha ajudat a posar-me dins la pell tant de la mare com de les matrones que assisteixen els parts. Després d’aquestes visites encara estic més convençuda de que aquesta és la professió que vull estudiar i practicar. El fet d’ajudar a portar infants al món, és per a mi una feina que et fa sentir molt útil i molt propera a la vida, si bé també és una professió que comporta molta responsabilitat, ja que una errada pot tenir conseqüències molt greus. La principal dificultat que m’he trobat en elaborar el treball ha estat aconseguir els canals adients per accedir a les persones responsables dels centres hospitalaris. En un principi volia abraçar més centres per a tenir una visió més àmplia del que s’està fent a nivell de Catalunya, però em vaig adonar que era un fet massa ambiciós. Ho vaig consultar amb la tutora del treball i vam arribar a la mateixa conclusió: no tenia ni els recursos ni el temps suficient com per a visitar i estudiar, amb un mínim de profunditat, un nombre més elevat d’hospitals. He de dir, però, que el personal dels dos centres que m’han atès m’ha facilitat tot el que he necessitat al llarg de l’elaboració del treball.

Fonts documentals
 Asociación Española de Matronas. Los consejos de tu matrona: apréndelo todo sobre tu embarazo y primeros meses del bebé. Madrid, 2006 : Present Service.  Espar, Marta. Els secrets d’un part feliç. Barcelona, 2014 : Pagès.  Gendre Jornet, Mabel. “Parts a l’aigua en l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa”. Fem camí: Revista del Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona, número 38 (juliol-setembre 2010), p. 14.  La Guía máxima: embarazo, la aventura de nacer [enregistrament vídeo]. Barcelona, 2004 : Discovery Health Channel.  Guia per a embarassades. Barcelona, 2009 : Direcció General de salut Pública. Generalitat de Catalunya.  Leboyer, Frédérick. El part: crònica d’un viatge. Barcelona, 1996 : Altafulla.  El Nacimiento de su bebé [enregistrament vídeo] . Barcelona, 2006 : Áncora Audiovisual.  Nils Bergman. “Els mil primers minuts de vida determinen l’existència”. La Vanguardia, 3 d’abril del 2014, p.54.  Protocol per a l’assistència natural al part normal. Barcelona, 2007 : Direcció General de salut Pública. Generalitat de Catalunya.  Stoppard, Miriam. La Increíble experiencia de tener un hijo [enregistrament vídeo]. Madrid, 2005 : Columbia.  Torras, Àngels ; Torrado, Míriam. Vínculos: gestación, parto y crianza conscientes. Barcelona, 2010 : Integral. Els parts hospitalaris. Clàudia Baiges del Campo 47 Webgrafia Atención al parto normal. http://www.guiasalud.es/egpc/parto_normal/pacientes/03_dilatacion.html [consulta: setembre 2014] Dilatación en el parto http://www.natalben.com/parto/fase-de-dilatacion-del-parto [consulta: setembre 2014] Distòcia http://ca.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%B2cia [consulta: setembre 2014] Embaràs conscient, part natural i suport a la criança. http://lesdoules.wordpress.com/category/part-natural/ [consulta: setembre 2014] Episiotomía http://es.wikipedia.org/wiki/Episiotom%C3%ADa [consulta: agost 2014] FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España) http://www.federacion-matronas.org/ [consulta: setembre 2014] Fisiologia http://ca.wikipedia.org/wiki/Fisiologia [consulta: setembre 2014] KidsHealth. Parto natural. http://kidshealth.org/parent/en_espanol/embarazo/natural_childbirth_esp.html [consulta: setembre 2014] Els parts hospitalaris. Clàudia Baiges del Campo 48 Part http://ca.wikipedia.org/wiki/Part [consulta: agost 2014] Part i cesària. Salut de la dona Dexeus http://www.dexeus.cat/informacio-de-salut/enciclopedia-ginecologica/obstetricia/part i-cesarea [consulta: setembre 2014] Parto. http://es.wikipedia.org/wiki/Parto [consulta: agost 2014] Posiciones que puedes usar durante el parto http://espanol.babycenter.com/a700436/posiciones-que-puedes-usar-durante-el parto [consulta: setembre 2014] Primípares http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/edat-mitjana-mares-primipares catalanes-supera-anys-primera-vegada-2775829 [consulta: setembre 2014] Taulés, Silvia. Ventajas e inconvenientes parto natural. http://www.elmundo.es/yodona/2014/04/09/53440d66e2704e995a8b4579.html [consulta: setembre 2014] Tipos de partos http://www.mibebeyyo.com/parto/tipos-de-parto [consulta: setembre 2014]

 

Cercador de treballs

Ara és novetat