Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Energies renovables i hidrogen: alternatives energètiques

Pau Benet Bertran


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Araceli Cantalejo

 

Introducció
El treball planteja la qüestió de la viabilitat en l’ús de les energies renovables per a la producció energètica del nostre país com a solució a la dependència energètica del petroli en la què vivim, que és insostenible, i per intentar pal·liar els efectes del canvi climàtic o, si més no, evitar que aquest continuï avançant per culpa de la contaminació d’indústries, cotxes i llars. Per poder arribar a la conclusió, el treball bàsicament està centrat en l’estudi de diferents tipus d’energies renovables per veure quines són realment viables.

Contingut
El treball es divideix en dues parts, totes dues teòriques: la primera part, de menor extensió, introdueix en el món de les energies renovables: què són, per què s’han d’utilitzar i si tenen viabilitat. La segona part es centra exclusivament en diferents tipus d’energies renovables o alternatives: l’energia hidroelèctrica, la solar fotovoltaica, la solar tèrmica, la biomassa, l’energia mareomotriu, l’eòlica i l’hidrògen. He analitzat cada tipus d’energia basant-me en quins són els seus principis de funcionament, en quines instal·lacions es localitzen, de quines parts es componen els seus sistemes de generació d’energia, quins avantatges i inconvenients presenten aquestes fonts energètiques renovables, la seva situació actual i els plans de desenvolupament pel futur. Aquest estudi de cada tipus d’energies m’ha permès extreure unes conclusions sobre si hi ha alguna energia renovable que sigui viable per poder canviar el paradigma energètic actual.

Conclusió
En les conclusions proposo un sistema energètic que combini diferents energies renovables on les de major rellevància pel que fa a la producció elèctrica són l’eòlica i la solar, que tenen grans possibilitats d’explotació al nostre país, mentre les energies fòssils tradicionals es van abandonant progressivament. Pel que fa a l’automoció, font important de contaminació atmosfèrica, les conclusions no són tant clares i opto per deixar oberts tres camins: l’ús de l’hidrògen, de l’electricitat i dels biocombustibles. Un altre punt important inclòs en les conclusions i que s’ha de tenir en compte és la implicació ciutadana mitjançant una conducta responsable en l’ús d’energia.

Fonts documentals
SAPIÑA, Fernando, El repte energètic, CREUS SOLÉ, Antonio, Energías Renovables, CAMPS, M. i MARCOS, F., Los Biocombustibles, http://www.eere.energy.gov/, http://www.windpower.org/en/core.htm, http://www.mityc.es/es-ES/index.htm

 

Cercador de treballs

Ara és novetat