Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Combustibles: del primerenc al coet de plasma

Roger Sala Martínez


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Araceli Cantalejo

 

Introducció
Els combustibles són un dels pilars en què es sosté la nostra societat. L’objectiu d’aquest treball de recerca és analitzar els combustibles, detallant la seva història i els seus avantatges i inconvenients. La conclusió que s’espera obtenir d’aquest treball és si hi ha algun tipus de combustible que sigui capaç de solucionar els defectes dels actuals (principalment contaminació) i pugui substituir-los.

Contingut
El cos del treball està constituït per l’anàlisi dels combustibles, que segueixen un ordre cronològic, tal com indica el títol del treball. La metodologia de recerca utilitzada ha consistit en buscar diversos tipus de fonts d’informació (bibliogràfiques, audiovisuals…) que poguessin donar informació i punts de vista contrastats sobre un mateix combustible, buscant la màxima objectivitat possible. Les opinions personals que puguin sorgir es reserven a les conclusions de cada combustible o bé del treball sencer.

Conclusió
Les conclusions agrupen els continguts essencials del cos del treball i els amplien. En el cas d’aquest treball, contenen una comparativa conjunta dels combustibles analitzats per apreciar millor si els nous combustibles han aportat millores rellevants. La conclusió final del treball és que s’ha d’apostar per un canvi clar de model energètic, amb energies renovables, i utilitzant hidrogen o bateries per emmagatzemar l’energia

Fonts documentals
Per aquest treball s’han consultat principalment llibres de temes específics, però també articles d’enciclopèdies, documentals i pàgines d’Internet.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat