Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Miedes, passat i futur.

Adrià Birlanga Garicano


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Pilar Contreras

 

Introducció
En el poble de Miedes (Aragó) des de fa segles existeix la llegenda que diu que en l’ ùnic sepulcre de l’església hi resta el cos d’ una jove princesa que va ser assassinada cruelment a un carrer del mateix poble, el carreró de la traïció. A partir de la llegenda i a través de l’estudi dels fets històrics reals que es van succeir i de l’anàlisi de la documentació històrica que en feia referència, vaig elaborar 4 hipòtesi sobre 4 princeses i 4 possibles causes o motius de la seva mort en aquest poble aragonès. Finalment, i a partir de la documentació consultada vaig començar a aclarir dubtes, a descartar hipòtesis i una d’elles va acabar prenent cos com la més clara i verídica de totes.

Contingut
El treball a més de l’estudi històric de la llegenda del carrer de la traïció, inclou un petit estudi del poble des de diferents àmbits com ara la situació geogràfica, l’economia i l’arquitectura entre d’altres. D’aquesta manera l’estudi inclou un apartat d’investigació històrica i també una anàlisi del present i una visió del futur que es pot preveure per aquest indret. En l’estudi de la llegenda, la metodologia que he seguit ha estat la de buscar els punts forts de cada hipotètica història i els febles, i així poder comprovar si cauen en alguna contradicció entre elles. D’aquesta manera he anat descartant totes aquelles en què hi pesaven més els punts febles. Per fer-ho m’he anat basant en la documentació d’arxiu que he pogut consultar. En l’estudi geogràfic i econòmic m’he basat en la bibliografia i la informació topogràfica publicada.

Conclusió
Al final vaig concloure que la princesa si que està enterrada al sepulcre de l’església del poble i vaig poder elaborar un arbre genealògic de la seva família per poder situar-la en una època determinada de la nostra història. A més, a través de l’estudi annex que he fet del poble, i sumant la recerca de la princesa, he pogut demostrar la importància que va tenir el meu poble matern en un passat ara ja llunyà i com els canvis que hem patit com a conseqüència de la revolució industrial han provocat la despoblació del món rural fins al punt d’arribar a l’oblit o al desconeixement de la importància que aquest món rural ha tingut en el nostre passat.

Fonts documentals
Miedes de Aragón, sus cofradías, José Miguel Acerete, Estudios Críticos sobre la historia y el derecho de Aragón, tomo II, Vicente de la Fuente, Llibre del Rei En Pere, Bernat Desclot o revistes històriques: Ábaco “Evolución Urbanística de Miedes desde la edad media hasta nuestros dias” o La Comunidad “Arquitectura religiosa” per citar alguns exemples, a més m’han ajudat en la recerca d’informació el historiador del poble junt amb el conegut expert en genealogia i heràldica Armand de Fluvià.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat