Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Bones vibracions? La contaminació acústica

Gerard Nogués Sabaté


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Conchi Pérez

 

Introducció
La contaminació acústica és un camp força desconegut i jo volia fer un treball de camp. Dues hipòtesis: és Vilanova i la Geltrú una ciutat sana acústicament?; i és el meu entorn, el d’un alumne estàndard de Segon de Batxillerat, un entorn sa pel que fa als sorolls? L’objectiu era respondre les hipòtesis i extreure tantes conclusions com fossin possibles.

Contingut
Està estructurat en 2 parts: Part teòrica i part pràctica. La part teòrica és una breu explicació dels aspectes més importants a tenir en compte pel que fa a la contaminació acústica. La part pràctica es divideix en l’estudi a nivell local i l’estudi a nivell personal. A nivell local hi ha un resum de l’Ordenança Municipal de Vilanova i després una comparació amb les de Vilafranca i Sitges. Com a plat fort hi ha l’estudi acústic de 10 punts concorreguts de la vila. La part personal consisteix en un estudi acústic del meu entorn al llarg de 2 setmanes en el quan incideixo especialment en el temps que passo a l’escola. Finalment hi ha un segon bloc amb els annexes, que contenen les dades de les mesures i les Ordenances.

Conclusió
La contaminació acústica és un fenomen que existeix des de que es va crear la polis Endarreriment de l’Ordenança Municipal de Vilanova Infravaloració d’aquest tipus de contaminació Falta de rigor a l’hora de complir amb el que s’estableix a la normativa. Vilanova no és una ciutat extremadament contaminada, però el soroll hi és present La contaminació acústica és present a l’entorn d’un alumne de 2n de Batxillerat L’escola presenta uns nivells de contaminació acústica molt alts El soroll és un problema social

Fonts documentals
Les fonts documentals de les quals em vaig nodrir són sobretot pàgines d’Internet com ara ajuntaments o pàgines especialitzades en el tema en qüestió, i també altres fonts com estudis de l’Obra Social la Caixa, l’Enciclopèdia Catalana o les Ordenances Municipals entre altres.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat