Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Esquerrans en un món fet per dretans

Magda Masana Artigas


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: David Macias Dalmau

 

Introducció
En la nostra societat hi ha una gran majoria de gent que utilitza les extremitats del costat dret del cos per realitzar la majoria d'accions quotidianes, però també trobem una minoria que utilitza amb més freqüència les del costat esquerre. A partir d'aquestes observacions se’m van plantejar una sèrie de preguntes que fent aquest treball volia arribar a respondre. Aquestes preguntes van passar a ser els meus objectius, el primer que volia era trobar què és el responsable de que hi hagi aquests dos grups a la societat i a partir d'aquí trobar perquè han estat tant discriminats i el grau de coneixement que té la gent sobre el tema. I així a mesura que anava trobant informació i anava coneixent més coses sobre el tema se m’anaven plantejant més objectius que he pogut respondre.

Contingut
Vaig començar fent una llista de les coses que sabia o que havia sentit algun cop i que tenien relació amb el tema. Desprès vaig començar a buscar informació que em va permetre ampliar els punts a tractar en el treball. Va arribar un moment en que vaig veure necessari , perquè quedes més clar, separar el contingut en tres parts : Una part fisiològica on hi ha aglutinat tot el contingut que pertany a un camp més científic. Una part històrica on hi han explicats tots els continguts més relacionats amb el camp social. I per últim una part pràctica on hi ha inclosos tots els resultats del meu treball de camp.

Conclusió
es conclusions més importants que en puc extreure del treball són les següents: Ser dretà o esquerrà depèn del tipus de connexió que hi ha entre els dos hemisferis cerebrals, tot i així hi ha pocs estudis científics fets per tant encara falta estudiar molt per arribar a conclusions certes al cent per cent. Els esquerrans han estat molt discriminats per la societat i hi ha moltes dites populars on això queda reflexat. Hi ha poca informació sobre aquest tema, sobretot procedent de fonts catalanes o espanyoles.

Fonts documentals
Springer, S.P i Deutsh, G. Cerebro derecho, cerebro izquierdo. Ed. Gedisa. - Montrond, Henri de. ¡Vivan los zurdos! Ed. Planeta Singular. - Carter, Rita. El Nuevo mapa del cerebro. Ed. Integral. - Paul, Diane. Vivir siendo zurdo. Ed. Tikal ediciones. - Duran, Xavier. El cervell polièdric: idees, sentiments i neurones. Ed. Columna. I altres llibres relacionats amb la neurologia, amb la psicologia i amb ser esquerrà. També he consultat pàgines web sobre temes mèdics, la pàgina web oficial d'esquerrans de Colombia i algunes pàgines dedicades a productes per esquerrans. I per fer la part pràctica he realitzat entrevistes a persones esquerranes de diferents edats i he passat enquestes a joves i adults de franges d'edat diverses per veure la incidència d'esquerrans que hi ha.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat