Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El control del trànsit aeri

Sònia Ramírez Ballestero


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Joan-Pere Villar

 

Introducció
Investigació sobre el control del trànsit aeri, com s’organitza i on es realitza. Els meus objectius van ser apropar-me a un món desconegut que té una gran influència en les nostres vides actualment.

Contingut
El treball conté informació sobre els professionals del control del trànsit aeri (els controladors), les diferents dependències de control, l’espai aeri, la maquinària que ajuda a controlar les aeronaus i algunes mesures de seguretat que són necessàries aplicar. La metodologia seguida consisteix en una recerca bibliogràfica de publicacions relacionades amb el tema, així com de la interpretació de diversos documents, mapes i fitxes de vol que em van proporcionar al centre de control. També va ser molt efectiva una entrevista que vaig tenir amb una controladora que em va ajudar a tenir una visió més global de les fases de control.

Conclusió
Gràcies al treball de recerca he comprovat que l’espai aeri està estructurat i perfectament controlat. Res es fa per atzar, sempre se segueixen una sèrie de paràmetres relacionats amb la seguretat en els que s’utilitzen diverses màquines (ajudes) per aconseguir el bon funcionament del trànsit aeri.

Fonts documentals
Recursos a internet i llibres relacionats amb el control del trànsit aeri i la navegació aèrea. Visita al centre de control de Barcelona.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat