Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi i catalogació de les barraques de pedra seca

Núria Martín Fumàs


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Alexandre del Amo Duch

 

Introducció
Els motius que m’han portat a escollir aquest tema per al treball de recerca són diversos. En primer lloc, perquè em permet estar en contacte amb la natura. En segon lloc, perquè és una tècnica arquitectònica tradicional i tot allò relacionat amb l’arquitectura m’interessa de cara al meu futur acadèmic. I finalment perquè les construccions amb pedra seca són una part important del nostre patrimoni cultural, tot i que segueix sent força desconeguda i poc valorada. Abans d’emprendre aquest treball, he de dir que de la pedra seca només en sabia la seva definició. Per això el meu objectiu ha estat investigar-ne diferents aspectes, especialment aquells que fan referència a la construcció i catalogació de les barraques.

Contingut
El treball s’estructura en tres blocs temàtics. Comença amb una visió general de les diferents aplicacions d’aquesta tècnica d’origen antiquíssim. El segon bloc para atenció als aspectes constructius de les barraques. Per acabar, fa una breu exposició del treball de camp realitzat i de la metodologia utilitzada pel portal Wikipedra en la catalogació de barraques. En els dos primers blocs ha estat molt important la recerca i lectura de bibliografia especialitzada en el tema. En canvi, el tercer bloc és el resultat dels coneixements pràctics que he adquirit durant el meu treball de camp al costat de Ramon Artigas, membre del grup El Drac Verd de Sitges i administrador del portal Wikipedra.

Conclusió
Considero un encert haver escollit aquest tema per al meu treball de recerca perquè m’ha permès arribar a diverses conclusions. A nivell arquitectònic he après que per aixecar les barraques de pedra seca calien uns coneixements i unes habilitats que avui en dia gairebé ningú coneix. Pel que fa al treball de camp al costat d’especialistes, m’ha permès aprendre tot allò relacionat amb la catalogació de les barraques -fins al punt que a dia d’avui ja sóc col·laboradora de la Wikipedra- i també m’ha servit per detectar que actualment gran part d’aquestes construccions estan enderrocades i en estat d’abandonament. Per últim voldria destacar el descobriment del portal i la base de dades Wikipedra com un gran ajut en el plantejament i la realització del treball de camp.

Fonts documentals
La informació l’he obtinguda tant a partir de converses amb persones coneixedores del tema com de llibres i pàgines webs, destacant: - ARTIGAS, Ramon ; CAMPS, Andreu ; PASCUAL, Josep (EL DRAC VERD DE SITGES). Barraques de pedra seca de Sitges i del Garraf. Ed: Ajuntament de Sitges. - CONGOST, Rosa; BOVER, Andreu; FÈLIX, Jenar; RIPOLL, Ramon; BELLMUNT, Jordi; SOGBE, Erica; REBÉS, Xavier; REGUANT, Joan; LASSURE, Christian. La pedra seca : evolució, arquitectura i restauració. Ed: BRAU. - http://wikipedra.catpaisatge.net/

 

Cercador de treballs

Ara és novetat