Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Tota l'aigua potable és apta per al consum?

Andreea Turcu


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Àngela Palmero

 

Introducció
La pregunta del títol del meu treball és una qüestió que cadascú de nosaltres ens em plantejat alguna vegada. Per alta part, sabem que l'aigua és un líquid imprescindible per a la vida. Juntant tot això, l’objectiu d’aquesta recerca era l'estudi d'alguns paràmetres fisicoquímics i biològics de l’aigua potable de les fonts més antigües de Vilanova i la Geltrú.

Contingut
El contigunt del treball està dividit en dues parts. Per una part hi ha la teòria que conté informació sobre l’estructura, propietats, funció, contaminació i potabilització de l’aigua. Per altra part hi ha la història de les 4 fonts més antigües de Vilanova i la Gletrú, més l'anàlis de cadascuna de les mostres de l’aigua. El paràmetres analitzats són: la temperatura, pH, oxigen dissolt, oxigen atmosfèric, clorurs, recompte aerobis totals, coliformes i Escherichias coli.

Conclusió
Després de fer l'anàlisi vaig arribar a una conclusió. L'aigua que consumim de les fonts de Vilanova és potable. Malgrat això, no es pot afirma que tota l'aigua potable és apta per al consum.

Fonts documentals
Informació de l'Ajutament David L, Bioquímica Lehninger, segona edició, Omega Ramón Margalef, Ecologia, Omega

 

Cercador de treballs

Ara és novetat