Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Què podem fer amb l'Ortoll?

Raquel Cabrera


Centre: Ins. Montgròs. Tutor: Rosana Lozano

 

Introducció
Sóc una persona molt apassionada de la història, me meravella descobrir aquelles petjades del passat que ens han arribat. És molt important conservar el patrimoni que ens han deixat els nostres avantpassats, i m’indigna observar que es deixa perdre sense cap tipus d’intervenció, ja que forma part del nostre legat com humans i ens ajuden a entendre com hem evolucionat. Per això vaig decidir escollir aquest treball de recerca, per aconseguir que una petita part de la història de Catalunya no es perdi i que les generacions futures puguin conèixer-la i gaudir-la.

Contingut
A partir d’aquí he elaborat un informe dins del treball de recerca on podem trobar tota la informació sobre l’Ortoll i les parts que el conformen, la explicació de la seva situació patrimonial i de conservació... També podem trobar un anàlisi dels avantatges i desavantatges de cadascuna de les opcions vàlides per aquest espai. Després hi ha tot un capítol dedicat a les investigacions realitzades, com les entrevistes i l’enquesta. Per últim, després de les conclusions extretes, trobem un seguit de propostes per aconseguir que l’opció més vàlida per aquest espai es pugui dur a terme.

Conclusió
Després de l’elaboració del meu informe i d’analitzar les diferents informacions sobre les opcions que es podrien dur a terme en l’Ortoll en un futur, vaig arribar a la conclusió de que la millor opció per aquest espai era adequar-lo per a que la població el pogués gaudir i d’aquest manera, no perdre un espai tan ric en diferents àmbits. Un dels problemes que impedeixen la realització d’aquesta solució per l’Ortoll és que falta la col•laboració ciutadana, per aquest motiu vaig realitzar propostes per augmentar la consciència pública.

Fonts documentals
En primer lloc, he fet una recerca d’informació, sobretot a webs que ofereixen informació completa i fiable, com de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Després, m’he disposat a elaborar els meus propis recursos per la recerca, com una enquesta a la població, on he tingut en compte fer un mostreig el suficientment ampli per a que sigui fiable; una entrevista a un expert de l’Ortoll; per últim, una entrevista a dos adolescents i una altra a dos adults per contrastar les opinions sobre el patrimoni, la natura i la consciència ciutadana en diferents generacions.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat