Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi d'accessibilitat i proposta d'un nou model adaptat per a persones amb mobilitat reduïda al nucli de Sitges

Natàlia Carmona


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: David Tarancón

 

Introducció
Som conscients de com seria la nostra vida si ens trobéssim constantment amb limitacions i/o obstacles físics? L'objectiu principal d'aquest treball és elaborar un estudi sobre les barreres arquitectòniques que podem trobar al nucli de Sitges, i aplicar solucions i mesures adequades per a cada incidència. L'accessibilitat es tracta d'un tema que s'ha anat desenvolupant en els darrers anys i cada cop va agafant més pes davant l'augment de l'esperança de vida i de la necessitat d'una mobilitat quotidiana, a més de la lluita per la igualtat d'oportunitats. Per tant, és important impulsar un moviment de conscienciació per a tirar endavant el projecte perquè tots ens podem acabar enfrontant amb aquestes limitacions en el nostre entorn. Finalment, he volgut introduir el concepte de 'diversitat funcional', deixant enrere el terme de 'discapacitat', ja que gràcies a un disseny universal o per a tothom, una persona no és més o menys capaç de fer qualsevol cosa, sinó que existeix una diversitat de situacions i de formes de funcionar que no han de limitar a ningú.

Contingut
El treball està dividit en dues parts. La primera és la part teòrica del treball, on s’inclou una introducció al món de l’accessibilitat i tota la terminologia concreta en l’àmbit de les persones amb mobilitat reduïda, per poder comprendre els tecnicismes, a més de les normatives corresponents i la identificació d’elements urbans i de les barreres arquitectòniques amb les quals ens podem trobar. La segona part és el recull de fitxes de cada carrer analitzat amb una breu descripció de cadascun, i les incidències i possibles solucions i mesures que s’hi podrien aplicar.

Conclusió
Després d’haver realitzat la recerca sobre la hipòtesi plantejada, dins dels límits establerts i a partir de la informació recollida, he arribat a les següents conclusions generals, tot i que a cada fitxa hi trobem les solucions corresponents a cada incidència. El nucli antic de Sitges, presenta una intensa activitat de comerç i de serveis diversos, compaginat amb un ús residencial. També s’hi troba gran part del patrimoni històric i artístic, que atrau gran part dels visitants. Els carrers i les voreres són estrets amb obstacles que dificulten el trànsit per a vianants i molt més per a persones amb mobilitat reduïda. És cert que és habitual en els municipis on es conserva el centre històric, però caldria aplicar mesures per a facilitar-hi l’accés. Les propostes generals davant la problemàtica dels carrers estrets és d'aplicar-hi una plataforma única, per a evitar voreres estretes i resoldre problemes entre vianants i vehicles. Un altre gran problema és el desnivell entre la zona del nucli antic i el passeig marítim, per tant, cal buscar itineraris alternatius o una possible instal·lació d'un ascensor per comunicar les dues zones. També caldria fer una redistribució de les terrasses per a facilitar el pas en zones de gran afluència i adequar tots aquells edificis on es troben les institucions municipals.

Fonts documentals
Per a realitzar el treball m’he basat en dues normatives, utilitzant una comparativa del Codi d’Accessibilitat de Catalunya amb l’Ordre VIV/561/2010, a escala estatal. A més d’ informació i dades extretes del I Pla Nacional d’Accessibilitat, estadístiques elaborades per la Generalitat, infografies de l’Observatori de Discapacitat Física, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, del Pla d’Accessibilitat de Sitges (1999), a més d’ajuda professional i de gent afectada amb mobilitat reduïda.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat