Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El gust de menjar carn sense por

Natàlia Cuberos Sánchez


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Virginia Alsedà

 

Introducció
La ràpida industrialització dels sectors agrònoms, degut a l'augment de població durant el segle XX, ens porta a plantejar-nos noves qüestions en els camps de l'ètica, el dret, la bioseguretat i la sanitat alimentaria i mediambiental. Com a resultat d'aquestes noves qüestions, apareixen la ramaderia i l'agricultura ecològica, dues branques que lluiten contra aquest procés d'industrialització. L'objectiu del meu treball és fer una recerca sobre la producció ecològica, especialment de carn. En primer lloc saber en que consisteix i les diferències respecte els mètodes de producció convencionals, en segon lloc, comparar els resultats dels dos tipus de carn i per últim saber si és viable i sobretot si és compatible amb els nostres hàbits alimentaris.

Contingut
El treball consta de quatre parts diferenciades. En primer lloc, una part teòrica on tracto els diferents tipus de ramaderia i dels requisits de cadascuna d'elles, aprofundint en la ramaderia ecològica. En segon lloc, entrevistes realitzades durant el treball a cinc ramaders ecològics de diferents parts de Catalunya i a una nutricionista. En tercer lloc, la part experimental del treball que consisteix en dues pràctiques. La primera una comparació entre l'anatomia d'un pollastre convencional i un pollastre ecològic. I la segona, una comparació de les propietats organolèptiques dels dos tipus de pollastres. I per últim, un estudi sobre la viabilitat de l'alimentació ecològica a la societat actual.

Conclusió
La ramaderia ecològica, és un sistema de producció basat en tècniques respectuoses amb el medi ambient i amb el benestar animal, que ens garanteixen el consum de productes 100% naturals lliures de productes químics. Aquestes característiques ens proporcionen seguretat alimentària, lliure de productes nocius per al nostre organisme. A més a més dels beneficis que ens aporta a nosaltres el consum de carn ecològica , el benestar animal també es pot veure reflectit en les diferències anatòmiques dels dos pollastres, ja que mostra un nivell de salut molt més elevat en el pollastre ecològic. Tot i que les propietats organolèptiques del pollastre convencional són més acceptades pels consumidors, la carn ecològica té més qualitat nutritiva que la convencional. Per últim, la producció ecològica és totalment viable, a més és l'única opció per poder alimentar al nostre planeta l'any 2050, ja que els seus impactes ambientals són nuls.

Fonts documentals
Gran part de la informació del meu treball, l'he extret de fonts oral, com els cinc ramaders i la nutricionista, però per poder reafirmar la veracitat d'aquestes fonts, també he utilitzat pàgines web, documentals, i llibres, relacionats amb la ramaderia.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat