Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Disseny i construcció d'una bobina de Tesla

Esteve Lluch Pedregosa


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Pedro Luís Ibañez Fernández

 

Introducció
Sempre m'han agradat els àmbits de la física i la tecnologia. Per aquest motiu vaig escollir aquest tema per al present treball de recerca. En tractar-se d'un tema de l'àmbit tecnològic i científic, volíem que hi predominés el treball de camp. Els objectius establerts eren els següents: conèixer la figura de Nikola Tesla i les seves obres, en especial la bobina de Tesla; entendre tota la física en què es basa l'experiment i determinar quines utilitats podria tenir aquest en l'àmbit cotidià.

Contingut
Aquest treball consta de dos grans apartats: una part teòrica i una part pràctica. En la primera part, s'expliquen l'autor i el context, es fa una breu introducció a l'electricitat, s'explica què és la bobina de Tesla i es fa una breu explicació sobre la tecnologia sense cables, anomenada Witricity. En la segona part, s'explica el procès que s'ha seguit per realitzar les diferents pràctiques.

Conclusió
Al acabar el treball vam arribar a les següents conclusions: La bobina de Tesla no resulta factible per a la distribució d'energia elèctrica sense cables, ja que té un rendiment molt baix, degut a les pèrdues degut a l'efecte Joule, el corrent de Foucault i la inducció elèctrica. Cal destacar, que gràcies a les investigacions de Tesla, s'ha pogut avançar notablement en el camp de l'electricitat.

Fonts documentals
La informació recollida en aquest treball, ha estat extreta de múltiples publicacions, obres i de nombrosos recursos online.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat