Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Creació d'un videojoc per a realitat virtual

Mario Pedrol Echternkamp


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Elisa Lanuza Arto

 

Introducció
Tal com indica el títol del treball, l'objectiu ha estat la creació d'un videojoc per a realitat virtual. Vaig decidir fer un treball relacionat amb la informàtica perquè a l’hora de fer el treball de recerca no volia que em resultés tant una obligació com una oportunitat per conèixer millor un tema que sempre m’havia interessat. A més a més, sempre havia tingut curiositat pel món dels videojocs i, en tindre l’oportunitat de provar la realitat virtual, vaig decidir dedicar el meu treball a l’elaboració d’un videojoc per aquell format.

Contingut
Sent l’objectiu d’aquest treball de recerca la creació d’un videojoc, concretament, un laberint tridimensional, s’ha utilitzat el motor de videojoc Unity i el programari de Google Cardboard per crear-lo, s’ha fet ús de Cubase per incorporar-li la música original i Audacity per afegir-li sons. En la part escrita del treball es presenten les eines utilitzades i es mostra l’elaboració del videojoc, a més d’aportar les instruccions necessàries per descarregar-lo i utilitzar-lo.

Conclusió
Després d'unes 400 hores dedicades a la part pràctica d'aquest projecte, he complert l’ objectiu inicial d’aquest treball de recerca: crear un videojoc per a realitat virtual. No ha sigut un objectiu fàcil de complir, ja que han aparegut durant el transcurs del projecte un seguit d'obstacles, tant teòrics com pràctics, difícils de superar. El més complicat ha estat obtenir el coneixement necessari per a una manipulació correcta de les eines utilitzades. Un altre repte a superar ha estat la dificultat que he tingut en convertir la idea inicial en una realitat. En començar el projecte, la idea que tenia al cap era molt més sofisticada que els resultats que obtenia, fet que em dificultava molt avançar, ja que polir els resultats que obtenia m’alentia en el procés de creació. A mesura que manipulava amb més facilitat les eines utilitzades, els resultats que obtenia s'apropaven més a la meva idea inicial, però mai satisfent les expectatives fixades, fet que em va provocar canviar d'idea moltes vegades i perdre molt de temps. Finalment, he obtingut un resultat de què estic satisfet: un videojoc de realitat virtual que compleix amb tots els objectius que m'havia marcat a l’inici, tot i ser considerablement diferent de l’esbós inicial. Ha sigut, si no la millor, unes de les experiències més gratificants que he tingut durant la meva etapa formativa, en tant que m’ha permès treballar entorn d’un centre d’interès personal, experimentar un aprenentatge significatiu, augmentar la meva autonomia de treball personal i integrar els coneixements adquirits en diverses matèries en un projecte personal que ha esdevingut alhora un repte i una il·lusió.

Fonts documentals
Departament d’ensenyament. Realització de projectes [En línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya [Consultat: abril 2015]. Disponible a: http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/projecte/ Gómez Zará, Guillermo. Primeros pasos: Organización y creación del proyecto de un videojuego [En línia]. Chile: GAMEDEV comunidad UC, 22 de maig de 2014 [Consultat: abril 2015]. Disponible a: http://avengedhope.com/gamedev/primeros-pasos-organizacion-y-creacion-delproyecto-de-un-videojuego/ Sieberg, Daniel. Video game ratings made by anonymous panel [En línia]. Nova York: CBS News, 27 de juny de 2017 [Consultat: maig 2015]. Disponible a: http://www.cbsnews.com/news/video-game-ratings-made-by-anonymous-panel/ Espanya. Proposta de no llei, de 25 de març de 2009, relativa a la promoció i el suport a la indústria cultural del videojoc [En línia]. [Consulta: juny 2015]. Disponible a: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BA SE=puw9&DOCS=11&QUERY=%28CDC200903250235.CODI.%29#%28P%C3%A1gina2%29 D. Pullen, Walter. Maze Classification [En línia]. Anglaterra: Astrolog, 20 de novembre de 2014 [Consulta: juliol 2015]. Disponible a: http://www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm W. Weisstein, Eric. Euler Angles [En línia]. Estats Units: MathWorld, un recurs de Wolfram Web [Consulta: juliol 2015]. Disponible a: http://mathworld.wolfram.com/EulerAngles.html Lanier, Jaron. What is Virtual Reality? [En línia]. Estats Units: VRS, 2012 [Consulta: juliol 2015]. Disponible a: http://www.vrs.org.uk/virtual-reality/what-is-virtual-reality.html Smus, Boris; Plagemann, Christian i Coz, David. Google I/O 2014 - Cardboard: VR for Android [Vídeo]. Youtube, LLC. [Consulta: agost 2015]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=DFog2gMnm44

 

Cercador de treballs

Ara és novetat